نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
شعبان نائیج کهنه سرا
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 4-8-1346 شمسی
محل تولد: مازندران - نوشهر - نوشهر
تاريخ شهادت : 10-5-1366 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:کهنه سرا شهر:مازندران - نوشهر
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]