نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
کریم آئینه چی
نام پدر: علی اصغر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 21-3-1337 شمسی
محل تولد: قزوین - قزوین - قزوین
تاريخ شهادت : 16-2-1361 شمسی
محل شهادت : خرمشهر
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:شهرقزوین شهر:قزوین - قزوین
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]