نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
یدالله نائینی
نام پدر: اصغر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 13-3-1343 شمسی
محل تولد: همدان - همدان - همدان
تاريخ شهادت : 11-10-1365 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:مریانج شهر:همدان - همدان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]