نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
محمدصادق نائینی
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 6-11-1342 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 20-4-1365 شمسی
محل شهادت : مهران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:53 ردیف:106 شماره مزار:18 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]