نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حسین ناجی
نام پدر: احمد
شغل(ها):
تاريخ تولد: 31-3-1370 شمسی
محل تولد: یزد - یزد
تاريخ شهادت : 15-4-1385 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:انار شهر:کرمان - رفسنجان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]