نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
عباسعلی ناتوان سهل آبادی
نام پدر: غلامرضا
شغل(ها):
تاريخ تولد: 6-2-1341 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت : 9-12-1361 شمسی
محل شهادت : جنوب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:سعد آباد شهر:خراسان رضوی - زاوه
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]