نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
ناصر نابله دخت ستاری
نام پدر: علی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 2-7-1344 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 31-6-1367 شمسی
محل شهادت : تهران
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: قطعه:40 ردیف:107 شماره مزار:12 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]