نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حمداله ناجی
نام پدر: عسکر
شغل(ها):
تاريخ تولد: 10-10-1341 شمسی
محل تولد: آذربایجان شرقی - کلیبر - کلیبر
تاريخ شهادت : 11-6-1360 شمسی
محل شهادت : سرپل ذهاب
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:وادیرحمت شهر:آذربایجان شرقی - تبریز
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]