نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
مسعود ماپار
نام پدر: قدرت اله
شغل(ها):
تاريخ تولد: 25-6-1348 شمسی
محل تولد: شهرستان های تهران - ری - ری
تاريخ شهادت : 1-1-1364 شمسی
محل شهادت : فاو
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:شهیداباد شهر:خوزستان - دزفول
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]