نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حمید یادگاراسلامی پناه
نام پدر: محمدابراهیم
شغل(ها):
تاريخ تولد: 15-9-1337 شمسی
محل تولد: کرمان - کرمان - کرمان
تاريخ شهادت : 10-7-1361 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:کرمان مرکزی شهر:کرمان - کرمان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]