نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
حمید صائمی
نام پدر: یزدان
شغل(ها):
تاريخ تولد: 17-8-1326 شمسی
محل تولد: تهران - تهران - تهران
تاريخ شهادت : 14-6-1360 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: قطعه:24 ردیف:92 شماره مزار:43 نام گلزار:بهشت زهرا شهر:تهران - تهران
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]