نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

اطلاعات و آثار شهید
جعفر آب آردی
نام پدر: رحمالی
شغل(ها):
تاريخ تولد: 29-10-1345 شمسی
محل تولد: خوزستان - مسجدسلیمان - مسجدسلیمان
تاريخ شهادت : 28-10-1365 شمسی
محل شهادت : سومار
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: بلوک: نام گلزار:تل بزان شهر:خوزستان - مسجدسلیمان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]