نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اطلاعات و آثار شهید
زری گائینی
نام پدر: حسین
شغل(ها):
تاريخ تولد: 20-5-1329 شمسی
محل تولد: قم - قم - قم
تاريخ شهادت : 29-1-1367 شمسی
محل شهادت :
دلیل شهادت :
گلزار شهدا: نام گلزار:امامزاده ابراهیم شهر:قم - قم
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]