نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - کتاب نماز در اسارت
برچسب: کتاب نماز در اسارت
خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت»-26
در اوایل سال 1360 یعنی دومین سال اسارت ما در... از افسران خشن بعثی بود لذا در چنین مواقعی دستور...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 25
به مرور زمان تجربیات مانسبت به واکنش هایمان در مقابل... عراقیها بیشترمی شد و در خیلی از موارد دشمن را... به زانو در می آوردیم یکی از این موارد نماز... ابتدا نمازهای جماعت را 2 تا 4 نفره برگزار می...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -24
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت»-23
یکی از خاطرات من درباره نماز جماعت مربوط به آخرین... روز اسارت است آن روز وقتی متوجه شدیم که ظهر... شرعی فرا رسیده پتوهای داخل آسایشگاهها را در وسط حیاط...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 22
می داد و به صورت نشسته مشغول خواندن نماز شب...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 21
در اوایل اسارت در اردوگاه الانبار دوستان نماز مغرب و... در حین نماز سربازی عراقی در پشت پنجره ظاهر شد... و قضیه را مشاهده کرد بعد از اتمام نماز جماعت...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 21
پس از گذشت هفت روز از اسارتمان یک شب ما... را به سلولهای دیگری واقع در پادگان نظامی الرشید بغداد... بردند در آنجا نیز از ابتدایی ترین امکانات از قبیل... که در آن هوای گرم بسیار حیاتی بود و ما...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 20
عراقیها مقررات خاصی را در اردوگاه وضع کرده بودند یکی...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۵۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 19
با صدای سوت مخصوص همگی در مقابل آسایشگاه جمع شدیم... آن قدر به طول انجامید که با اذان ظهر مصادف...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۳۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 18
درغروب یکی از روزهای پر دغدغه اسارت در اتاق تبعیدگاه... شروع به گفتن اذان کردم این اتاق در گوشه اردوگاه... که بیشتر روحانی بودند- در آن زندانی می شدند ...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۳۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 17
و خاک لبه بیرونی پنجره تیمم کند اما درهمین لحظه... نگهبان عراقی سر می رسد و آن صحنه دردناک شکل...
اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۳۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 16
این بود که سهمیه آب را آن قدر کم می... کردند تا قادر به وضو گرفتن و انجام طهارت نباشیم... روز بعد در داخل آسایشگاه حبس می کردند و برای... این تعداد تنها 6-5 حلب آب در نظر می گرفتند...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۳۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 15
ظهر آن هم در منطقه رمادیه که گرما بیداد می... که رگ حیاطی ما در اسارت بود ...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۳۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 14
هنگاهمی که بچه ها نماز شب می خواندند چند نگهبان... ها اطلاع دهند شاید برخی تصور کنند که اسرا در... برای نماز برخیزند اما واقعیت چیز دیگری بود اگر کسی...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۳۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 13
ولی همه مشغول نماز هستند با حالتی وحشیانه و تمسخرآمیز... به صفوف نماز خوانها ریختند داخل صف نماز یکی مهر... ها را بر می داشت یکی کلاههای برادران را –... که به صورت عرق چین مخصوص نماز درست کرده بودند-...
اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد خدا... بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با...
کد خبر: ۴۶۳۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 12
گرفت و به این ترتیب نماز تا به آخر ادامه...
نوید شاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با... نماز در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون... آن تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت... از زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از...
کد خبر: ۴۶۳۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 11
یک روز در آسایشگاه با تعدادی نزدیک به صد نفر... مشغول برگزاری نماز جماعت بودیم یکی از سربازها که از... بلند و توهین آمیزی گفت پیش نماز بیاید این جا... نماز که به اتمام رسید امام جماعت به پشت پنجره...
اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد خدا... بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با...
کد خبر: ۴۶۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -10
یک روز فرمانده اردوگاه دستور داد به دلیل اینکه در... خلال نماز های جماعت برای امام خمینی دعا و به... صدام نفرین می شود اقامه نماز جماعت ممنوع است درست... 2 ساعت بعد از این دستور همه برای نماز مغرب...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۰۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -6
خواندن نماز جماعت و گفتن اذان در وقت نماز بود... یک روز صبح – وقت نماز یکی از بچه ها... نماز بلند شوند البته این کار هر روز انجام می...
نویدشاهد اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد... شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... در بازداشتگاه های مخوف بعثی های عراق تنها ستون رو... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از...
کد خبر: ۴۶۰۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


خاطراتی از «کتاب نماز در اسارت» - 9
درد داشتم از طرفی مرا در اتاقی حبس کرده بودند...
اسرا روزگار ظلمانی دوران اسارت را تنها با یاد خدا... بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با...
کد خبر: ۴۶۰۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰