نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - نویدشاهد
برچسب: نویدشاهد
کد خبر: ۴۵۷۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


نویدشاهد در تاریخ 1982/2/7 صدام یک فرمان حمله صادر...
کد خبر: ۴۵۷۳۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


شهید حیدرعلی چوپانی
کد خبر: ۴۵۷۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


سالروز شهادت
به گزارش نویدشاهد گلستان شهید محمدرضا مازندرانی/ دوم فروردین 1345...
کد خبر: ۴۵۷۳۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


نویدشاهد در روز اول اسفند 1339 در شرق تهران متولد...
کد خبر: ۴۵۷۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


نویدشاهد محمدرضا اول اسفند1339 در شهرستان قم پا به عرصه...
کد خبر: ۴۵۷۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


زهرا آقاخانی؛
کد خبر: ۴۵۷۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


عزیز الله بابایی روچی؛
کد خبر: ۴۵۷۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


مهندس افشین راهنما؛
کد خبر: ۴۵۷۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


دکتر نادر سلیمانی؛
کد خبر: ۴۵۷۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


کد خبر: ۴۵۷۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


نویدشاهد رفتی سبد سبد گل پر پر بیاوری مرهم برای...
کد خبر: ۴۵۷۲۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


کد خبر: ۴۵۷۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


به گزارش نویدشاهد نشست بررسی اعزام کاروان ویژه حج تمتع...
کد خبر: ۴۵۷۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


نویدشاهد از کاکل بلند صنوبرها از چشم خون گرفته شبدرها...
کد خبر: ۴۵۷۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


شهید محمدتقی ترخی
کد خبر: ۴۵۷۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


گذری کوتاه بر زندگی شهید امنیت ایرج ایلانی در گفت‌ وگو با همسر و خواهر شهید
نویدشاهد ایرج ایلانی متولد ۱۸ تیر ۱۳۶۴ در کازرون بود...
کد خبر: ۴۵۷۲۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


صوت;
کد خبر: ۴۵۷۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


صوت;
کد خبر: ۴۵۷۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


صوت;
کد خبر: ۴۵۷۲۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


پربازدید ها