نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شعر جنگ
برچسب: شعر جنگ
کد خبر: ۴۷۱۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


کد خبر: ۴۷۱۸۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


هیچکس مثل شما با شور خود شیدا نشد/ هیچ شعری...
هیچ شعری مثل زخم وتاول این دست وپا در کتاب... شعر وباران شعر بی همتا نشد گر چه تقدیر رشادت...
کد خبر: ۴۷۱۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


کد خبر: ۴۷۱۷۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


اگر در جنگ می بودی می دیری سرم را تو... جنگی به ن ا حق ک رده تح می ل...
نوید شاهد اگر در جنگ می بودی می دیری سرم... دام چنین جنگی به ن ا حق ک رده تح...
کد خبر: ۴۷۱۷۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۴۷۱۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۶


کد خبر: ۴۷۱۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


کد خبر: ۴۷۱۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۴۷۱۷۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۴۷۱۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۴۷۱۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


کد خبر: ۴۷۱۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


کد خبر: ۴۷۱۲۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


کد خبر: ۴۷۱۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


کد خبر: ۴۷۰۵۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


ام دیگر است باز هم شعر من امشب گله از... تقدیر است باز هم ناب ترین واژه شعرم درد است...
کد خبر: ۴۷۰۵۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱


کد خبر: ۴۷۰۵۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


زخم تازه ای از جنگ و جبهه هایی تو غروب...
کد خبر: ۴۷۰۵۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


کد خبر: ۴۷۰۵۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۴


کد خبر: ۴۷۰۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷


پربازدید ها