نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - شعر جنگ
برچسب: شعر جنگ
کد خبر: ۴۸۱۷۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۰


به غیر از حق نمی گوید زبان شعر مادامی که...
کد خبر: ۴۸۱۷۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


کد خبر: ۴۸۱۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱


کد خبر: ۴۸۱۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸


کد خبر: ۴۸۱۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


کد خبر: ۴۸۱۵۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


کد خبر: ۴۸۱۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


کد خبر: ۴۸۱۴۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


کد خبر: ۴۸۱۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


مددرسان صغیر و کبیر باید بود زمان جنگ هم آغوش... تیر باید بود به جنگ گرگ همانند شیر باید بود...
مددرسان صغیر و کبیر باید بود زمان جنگ هم آغوش... تیر باید بود به جنگ گرگ همانند شیر باید بود... اگر با اراده تر بهتر لباس جنگی مان هر چه...
کد خبر: ۴۸۱۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


کد خبر: ۴۸۱۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶


کد خبر: ۴۸۱۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


کد خبر: ۴۸۱۳۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


کد خبر: ۴۸۱۱۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


کد خبر: ۴۸۰۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


کد خبر: ۴۸۰۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴


کد خبر: ۴۸۰۷۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


تلاطم شد ابیاتی در قالب ادبی و شعری چهارپاره از... پنجمین کنگره ملی شعر ایثار قرار گرفت که با هم...
کد خبر: ۴۸۰۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


کد خبر: ۴۸۰۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


کد خبر: ۴۸۰۴۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۰