نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - خاطرات آزادگان ایرانی
برچسب: خاطرات آزادگان ایرانی
خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت»-26
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق اکرم ارجح...
کد خبر: ۴۶۵۶۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 25
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز...
کد خبر: ۴۶۵۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -24
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... وشکنجه می کردند منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان...
کد خبر: ۴۶۵۶۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت»-23
یکی از خاطرات من درباره نماز جماعت مربوط به آخرین...
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... نوید شاهد بخوانید یکی از خاطرات من درباره نماز جماعت...
کد خبر: ۴۶۵۵۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 22
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز...
کد خبر: ۴۶۵۵۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 21
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... بسته بود منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی...
کد خبر: ۴۶۵۲۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 21
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... خو گرفتیم منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی...
کد خبر: ۴۶۵۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 20
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... دشمن محفوظ بود منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان...
کد خبر: ۴۶۵۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۱


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 19
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... ادامه دهد منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی...
کد خبر: ۴۶۳۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 18
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق...
کد خبر: ۴۶۳۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 17
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... دردناک شکل می گیرد منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات...
کد خبر: ۴۶۳۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 16
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز...
کد خبر: ۴۶۳۷۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 15
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق...
کد خبر: ۴۶۳۷۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 14
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از اردوگاههای عراق...
کد خبر: ۴۶۳۶۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 13
بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با... بود منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره...
کد خبر: ۴۶۳۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 12
زیر شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که... آن تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت... از زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از... کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از...
کد خبر: ۴۶۳۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» - 11
بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با... یا ما اسیر شما منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات...
کد خبر: ۴۶۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -10
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... نوری منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره...
کد خبر: ۴۶۰۷۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۲


خاطراتی از کتاب «نماز در اسارت» -6
شکنجه بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز... تکیه می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از... زبان آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی... کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی درباره نماز از...
کد خبر: ۴۶۰۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۲


خاطراتی از «کتاب نماز در اسارت» - 9
بعثیان لمس کردند خیلی از آزادگان معتقدند که نماز در... می کردند گزیده ای از خاطرات دوران اسارت از زبان... آزادگان با موضوع نماز در اسارت برگرفته از کتابی با... نخواهم کرد منبع کتاب نماز در اسارت خاطرات آزادگان ایرانی...
کد خبر: ۴۶۰۷۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۰