نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - اسناد ایثارگران
برچسب: اسناد ایثارگران
متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۷۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۷۰۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


مروری بر زندگی شهید "نامدارعراقی":
متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۷۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴


تاملی در وصیت شهيد "عبدالرسول تراب فرد"؛
انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۹۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


مروری بر زندگی شهيد "عبدالرسول تراب فرد"؛
فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۹۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۱


می سپارم والسلام انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۶۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


وصیت نامه شهيد "نادر اسدی"؛
نادر اسدی انتهای متن/ منبع پروندده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۷۶۶۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


تاملی در زندگی شهيد "نادر اسدی"؛
پروندده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


مروري بر زندگی شهید"حیدرعلی قربان نژاد"؛
به شهادت رسید انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۳


خاطره خودنوشت شهيد "عبدالشهاب ميری" (3)؛
متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۳


خاطره خودنوشت شهيد "عبدالشهاب ميری" (2)؛
شد والسلام ادامه دارد منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۷۶۴۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹


خاطره خودنوشت شهيد "عبدالشهاب ميری" (1)؛
پایگاه مستقر شدیم ادامه دارد منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


شهيد "عبدالشهاب ميری"؛
متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


نامه ای از شهيد "عبدالشهاب ميری"؛
باشید انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


زندگی نامه شهيد "عبدالشهاب ميری"؛
رسید انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۶۲۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵


مناجات شهيد "قنبر اسدپور"؛
فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۵۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


تاملی در زندگی نامه شهيد "قنبر اسدپور"؛
دیدار معشوق شتافت انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۷۵۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۱


خاطره ای از شهید حاج "عبدالله اسکندری"؛
نمی گردد انتهای متن/ منبع مرکز اسناد ایثارگران فارس همین...
کد خبر: ۴۷۵۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


انتهای متن/منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۷۵۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳


زندگی نامه شهید سيد "حسن زارعی"؛
1364 به شهادت رسید منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۷۵۵۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳