نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

برچسب ها - اسناد ایثارگران
برچسب: اسناد ایثارگران
وصیت نامه شهید علی نعمی؛
اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


شهادت بیست و پنجم آذر،
شتافت روحش شاد انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


وصیت نامه شهید جعفر احمدی؛
منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۸۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


وصیت نامه شهید نامدار حاتمی مطلق؛
نگهدار والسلام انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۱۶۷۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۴


آمد منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۷۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵


شهادت 23 آذر ماه ؛
کمک نمى کنید انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد... ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


وصیت نامه شهید شعبان خانى،
16/4/62 انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۷۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱


در سالروز شهادت ؛
روحشان شاد انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۱۶۵۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰


در سالروز شهادت؛
انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۴۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


مروری بر وصیت نامه شهید محمد حسین محمدی؛
اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


روحش شاد انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران...
کد خبر: ۴۱۶۳۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


وصیت نامه شهید صدرالله خورشیدی؛
پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۳۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹


مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


وصیت نامه دانشجوی شهيد سيد هادی اخلاقی؛
انتهای متن / منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۲۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


وصیت نامه شهید عبدالرضا نظری در سالروز شهادت؛
فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


به مناسبت هفته وحدت ؛
انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۰۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴


وصیت نامه شهيد محمود قنادي؛
الله انتهای متن/ منبع پرونده فرهنگی مرکز اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


اسناد ایثارگران فارس...
کد خبر: ۴۱۶۰۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳