گفت وگو اختصاصي شاهد ياران با دکتر حسين شيخ الاسلام:
شنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۲۳
بي ترديد رهروان راه جهاد و مقاومت، رسالتي بزرگ و سنگين بر دوش دارند، و شهيد حاج عماد مغنيه یكي از مجاهدان فداکار اين راه پر رهرو بوده است. شايد در حال حاضر کسي نتواند جايگزين اين شهيد فرزانه شود، ولي حسين شيخ الاسلام قائم مقام پيشين وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگوي اختصاصي با شاهد ياران خاطر نشان ساخته که حاج رضوان با تربيت كادرهاي با استعداد وآماده جانفشاني در زمينه هاي گوناگون، دهها هزار رزمنده سلحشور جايگزين خود کرده است. با هم اين گفت و گو را مي خوانيم:
حاج رضوان شاگرد واقعي مکتب اسلام بود ...

نوید شاهد: پيام تسليت مقام معظم رهبري به مناسبت شهادت حاج عماد مغنيه خيلي پر معني بود، و ايشان را برادر مخلص و فداکار توصيف کردند. اصولا حاج عماد مغنيه کيست و چه شناختي از ايشان داريد؟

بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رحمت کند حاج عماد مغنيه را.. . روح ايشان را با رستگاران و اولياي خدا محشور گرداند... او نمونه بارز عشق و صفا و اخلاص و فداکاري در راه خدا بود. لطف و عنايتي که خداوند در حق حاج رضوان کرده، باعث شده که او با اهل بيت عصمت وطهارت )ع ( پيوند و همدلي داشته باشد. سخني که مي توانم درباره حاج عماد بگويم اين است که او در اهل بيت )ع( به ويژه حضرت زهرا )س( ذوب شده بود. عاشق امام خميني (ره) و عاشق جمهوري اسلامي ايران و عاشق مقام معظم رهبري شده بود.

حاج عماد نماد بارز نسلي که به برکت انقلاب اسلامي ايران در لبنان تربيت شده بود. هوشمندي، مهارت، استعداد فوق العاده، قدرت برنامه ريزي، تلاش خستگي ناپذير و اين همه عشق و لطف و مهر و محبت و صفا، از مهمترين ويژگي هاي او به شمار مي آيند .

بي ترديد او يکي از قله هاي مؤثر حرکت پوياي انقلاب اسلامي در لبنان به شمار مي رفت. مي توانم تأکيد کنم که انقلاب اسلامي در لبنان در شخص حاج عماد مغنيه تجلي يافت. او کسي بود که با زبان فارسي مانند يک شهروند تهراني صحبت مي کرد. هنگامي که با لهجه تهراني صحبت مي کرد، هيچ کسي نمي توانست تشخيص دهد که او يک شهروند لبناني است. البته به چند زبان خارجي هم تسلط داشت. آشنايي به زبان خارجي، به او هنگام مسافرت به کشورهاي اروپايي فوق العاده توانايي مي بخشيد.

اين سفرها را به چه منظور انجام مي داد؟

حاج عماد مغنيه به خاطر مسئوليت هاي سنگيني که بر عهده داشت به اين سفرها مي رفت. در اين مسافرتها سعي می کرد با سران جنبش هاي انقلابي و مردمي ارتباط برقرار کند. زماني هم که به ايران مي آمد به ديدار علما و مراجع بزرگ مي رفت و مي کوشيد از محضر آنان به ويژه شخصيت هاي بزرگ عرفاني نهايت بهره برداري معنوي را داشته باشد .

نگاه مسئولين کشورمان به شخصيت حاج عماد مغنيه چگونه بود؟

حاج عماد مغنيه هنگامي که به شهادت رسيد، مقامات کشورمان براي او اشک ريختند. براي از دست رفتن او احساس حزن و اندوه کردند. احساس کردند که حاج عماد مغنيه زودتر از آ نها به قله هاي عظمت و رستگاري رسيده است.

هنگامي که با افراد ايراني درباره شهادت حاج عماد مغنيه بحث می کردم، احساس کردم که زبان حال آ نها مي گويد که يکي ديگر از فرماندهان انقلاب اسلامي در مسير شهادت و ايثارگري از ما پيشي گرفته و به سوي معبود شتافته و لي ما هنوز سرجاي خود باقي ماند هايم. مسئوليت هاي مهمي که حاج عماد مغنيه در حزب الله لبنان داشت، جايگاه خاص و ممتازي به او بخشيده بود.

مقام معظم رهبري در پيا مشان فرمودند شهادت حاج رضوان حماسه اي است که ملت هاي مسلمان را بيدار مي کند و افق هاي روشني در برابرشان ترسيم مي کند.

بفرماييد که از شهادت ايشان چگونه مي توانيم بهره برداري کنيم؟

شکي نيست که حاج عماد مغنيه الگو و نمونه خوبي است براي جوانان جهان اسلام. اين طور نيست که سفره انقلاب اسلامي فقط براي مردم ايران پهن شده باشد. او با انديشه هاي پويا، توجه به اولويت ها، توان انجام عمليات هاي کيفي و توان برنامه ريزي صحيح و سالم، به جوانان مسلمان غير ايراني نيز درس چگونه رسيدن به قله هاي عظمت وجاودانگي ر ا آموخت.

افزون بر آن، حاج عماد مغنيه همه سيستم هاي امنيتي و اطلاعاتي و نظامي اسرائيل و پشتيبانان اسرائيل، مانند سازمانCIA آمريکا و MI6 انگليس و سيستم هاي جاسوسي فرانسه و ديگران را بازي داد. به آساني و مانند ماهي درون دريا ميان کشورهاي منطقه رفت و آمد می کرد. همچنانکه به ساير محورهاي جنگ 33 روزه سال 2006 رفت و آمد می کرد. هنگامي که با فرماندهان و رزمندگان مقاومت اسالمي لبنان صحبت می کردم، آنان داستان هاي فراواني از چگونگي اداره عمليات رزمي در محورهاي جنوب لبنان و شيوه مديريت حاج عماد بازگو می کردند. مي گفتند که حاج عماد همواره در جبهه و زير آتش سنگين اسرائيلي ها حضور داشت. رزمنده ها به آمدن او روحيه مي گرفتند و اميدوار مي شدند. مي دانستند که او به جبهه ها آمده و آنان را راهنمايي مي کند. در کنار رزمندگان مي ايستاد و به آ نها روحيه مي داد و سپس به محور ديگري منتقل مي شد.

يکي از برجسته ترين ويژگي هاي حاج عماد مغنيه اين است که همه جا حضور داشت، و هر جا مي رفت اثر مي گذاشت. بر اين باورم که رفتار و راهکار او مي توان سرمشق خوبي باشد براي ساير جوانان مؤمن و مبارز در جهان اسلام . اين نشانگر اين است که سفره پهن انقلاب اسلامي، جواناني با اين مشخصات تربيت مي کند. شايسته است جوانان ايراني و غير ايراني از اين الگو بنحو مطلوب بهره برداري کنند. در سا لهاي 1361 1362 زماني که جمهوري اسلامي گرفتار جنگ تحميلي بود، لبنان هم در اشغال اسرائيل و نيروهاي چند مليتي قرار داشت. در اين ميان حاج عماد مغنيه با عملياتي که انجام داد، توانست معادلات بين المللي و منطقه اي را دگرگون کند.

اين عمليات چه دستاوردي براي سياست هاي منطق هاي جمهوري اسلامي ايران در پي داشت؟

من به آگاهي مردم ايران و همه عاشقان نهضت اسلامي مي رسانم که حاج عماد مغنيه با فکر و انديشه شخصي خود، و با همکاري تشکيلات جهادي که در اختيار داشت، دستاوردهاي ارزنده و چشمگيري براي جمهوري اسلامي به ارمغان آورد، که از عهده خيلي افراد بر نمي آمد. براي حفظ حيثيت و آبروي نيروهاي جمهوري اسلامي و روحيه بخشيدن به ملت مسلمان ايران در مواقع حساس و سرنوشت ساز خدمات ارزنده و شاياني ارائه داده که هيچ کسي نمي توانسته چنين خدمتي را به انقلاب اسلامي بکند. اين يک سخن اغراق آميز نيست.

با توجه به شناختي که از حاج رضوان دارم و کارهايي که ايشان کرده به طور تأکيد مي گوييم که او اين فعاليت ها را فقط براي رضاي حق تعالي انجام داد. گاهي يک مصاحبه را هم براي رضاي خدا نمي توانيم انجام دهيم. ولي او جان و آبرو و خانواده و تشکيلات خود را فداي اسلام و انقلاب و امام و رهبري و جمهوري اسلامي ايران کرد. ايران را از صميم قلب دوست داشت. اگر بگوييم که او به اندازه وطن خود به ايران عشق مي ورزيد اغراق نگفته ام. امام امت خميني بزرگ )ره( شهيد بهشتي را «امتي براي ملت ايران» توصيف کردند.

با توصيفي که براي حاج رضوان ارائه داديد آيا مي توان او را نيز «امت» توصيف کنيم؟

اين حضرت امام )ره( بودند که شهيد بهشتي را اين گونه توصيف کردند. من که در چنين موقعيتي نيستم که تشخيص دهم حاج عماد کيست؟ ولي مي توانم بگويم که حاج عماد مغنيه در ظرفيت کارهايي که انجام مي داد، نظير نداشت. همچنانکه شهيد بهشتي نظير نداشت. من هرگز آن ديد عميقي را که حضرت امام داشتند و بزرگان انقلاب اسلامي را معرفي می کردند ندارم. ولي با شناختي که از حاج عماد مغنيه دارم مي توانم تأکيد کنم که ايشان براي جهان اسلام و براي تشيع و براي انقلاب اسلامي و اسلام ناب محمدي )ص( بديل نداشت. يکي از ويژگي هاي حاج رضوان اين بود که پيش از شهادت، براي هر مسئوليتي که بر عهده داشت جانشين تعيين کرد، و حوزه آن مسئوليت ها را به جانشينان توانمند و با استعداد خود منتقل کرد. به اين دليل که هميشه در حال پرواز و در حال اوج گيري به سوي قله هاي عظمت و موفقيت بود، هيچوقت در حال رکود نبود. جانشينان حاج عماد افرادي هستند که به دست توانايي او تربيت شده و پرورش يافت هاند. هرگاه اين مسئوليت ها را تکميل می کرد، به مراحل بعدي گام برمي داشت.

گمان کنم مهم ترين وظيفه جدي و تعيين کننده حزب الله و انقلاب اسلامي پس از شهادت حاج عماد مغنيه، جبران خسارت از دست رفتن اوست. لازم است اين خسارت و اين نقيصه هرچه سريعتر جبران شود. بايد طرح ها و برنامه هاي ابتکاري او که براي آينده تدارک ديده شده بود، پيگيري شود. زيرا او در زمينه نو آوري، ابتکار گشودن جبهه هاي جديد، گام برداشتن به سوي ريسکهاي بزرگ از توانمنديها و استعدادهاي بالقوه برخوردار بوده است. من توانمند يهاي حاج عماد ر ا در کمتر کساني سراغ دارم . شايد توانايي هاي او را در هيچ کسي سراغ نداشته باشم. از ميان افراد عملياتي و اطلاعاتي که مي شناسم کسي نظير او وجود ندارد. او به راحتي گره مشکلات فرا راه انقلاب اسلامي را باز می کرد. مشکلات را از سر راه مسلمانان و شيعيان بر مي داشت و دو باره يک گام به جلو برمي داشت. بر اساس اين ديدگاه لازم است براي حاج عماد مغنيه جايگزين پيدا کنيم. اميدوارم به ياري خداوند متعال و به برکت خون پاک حاج عماد مغنيه و معرفي راهي که او ترسيم کرد، بتوان از ميان همين جوانان عاشق شهادت، عاشق امام و عاشق انقلاب، اين توانايي را در امت اسلامي و دوستداران انقلاب اسلامي ايجاد کرد. کساني که امروزه براي زمينه سازي ظهور امام زمان )عج( گام بر مي دارند، بايد تلاش کنند اين نقيصه را برطرف نمايد. شهيد حاج عماد مغنيه در طول حيات گمنام زيست و مظلومانه به شهادت رسيد.

با توجه به اينکه ملت هاي جهان امثال حاج عماد مغنيه را جزيي از افتخارات خود مي دانند و براي آنان در ميادين شهرها تنديس مي سازند و ياد و نام آنان را همواره گرامي مي دارند، چرا تلاش نمي شود از او تجليل و قدرداني به عمل آيد ؟

پيشنهادتان کاملاً درست است. هر اندازه لازم بود زندگي شهيد مغنيه قبل از شهادت ايشان مخفي و پنهان بماند، اکنون لازم است ابعاد زندگي و شخصيت او آشکار شود. همانطوري که از پيام مقام معظم رهبري برداشت مي شود، حاج عماد مغنيه بايد به عنوان يک الگو و سرمشق و به عنوان يک پيشوا براي جوانان ايراني و جوانان کشورهاي جهان مطرح گردد. اگر قرار باشد که حاج عماد مغنيه براي جوانان متعهد الگو و نمونه باشد، شايسته است همه ابعاد زندگي اين الگو شکافته و تشريح شود، روحيات و اخلاق او به مردم جهان معرفي گردد. روشي که به کار برده و به اين مقام عالي رسيده روشن شود. ابعاد زندگي معنوي، تواناي يهاي فکري و دنيوي او به دقت بررسي شود، تا مردم با راهکارها و ديدگاه ها و شيوه کار او آشنا شوند. براي تشريح ابعاد زندگي اين شخصيت بزرگ به برپايي جلسات و سمينارهاي علمي و فکري نياز داريم تا مردم بدانند عماد مغنيه کيست، و چه کرد و چگونه به اين مقام والا رسيد. خيلي از کارهاي او بايد به آگاهي مردم رسانده شود. مانند چگونگي مشارکت او در تشکيل حزب الله و چگونگي تربيت و آموزش جوانان حزب الله، شايد بتوان بخشي از اين دستاوردها را روشن کرد. عمليات مختلفي که در آن شريک بوده. برخي از عملياتي که ايشان انجام داده واقعاً عمليات تعيين کننده و سرنوشت ساز بوده است. عملياتي که خط يک حرکت را به کلي تغيير داد. تأثير مهمي در سياست هاي بين المللي گذاشت. يک مرتبه ابرقدر تها را در زاويه تنگي قرار داد که هرگز پيش بيني آن را نمی کردند. اين ابر قدرت ها بدون محاسبه سياسي خود را گرفتار باتلاق لبنان کرده بودند و با تحمل شکست هاي سنگين و پي در پي از اين کشور خارج شدند.

شهادت حاج عماد مغنيه تا چه اندازه براي حزب الله و انقلاب اسلامي و ملت هاي مسلمان منطقه زيانبخش بود؟

من احساس مي کنم شهادت حاج رضوان خسارت بزرگي بود. ولي بدانيد که اگر حاج عماد مغنيه شهيد نمي شد، از نظر معنوي و منطقي و فکري مشکل به نظر مي رسيد. خطي که او انتخاب کرد، خط شهادت بود که به خط عاشورا و قيام سرور شهيدان )ع( و به خط اهل بيت و ائمه اطهار )ع( منتهي م يشود. اين خط آخرش شهادت است. قله و اوج اين خط شهادت است. حال برخي شهادت ها معنوي است. برخي شهادت ها حيثيتي است. و حاج عماد براي همه اين نوع شهاد تها خود را آماده کرده بود. سرگذشت زندگي مخفي او با اين نوع شهادت به پايان رسد. من بر اين باورم که حضرت امام خميني )ره( هم شهيد شد. زيرا آبروي خود را با قضيه قبول قطعنامه در طبق اخلاص قرار داد. يکي از بزرگترين فرازهاي متعالي زندگي امام خميني )ره( پذيرفتن قطعنامه بود. حضرت امام خميني )ره( که من ايشان را امام الشهداء مي نامم خداوند چنين موقعيتي به ايشان داد، تا عاشقانه به لقاي الله بپيوندد. امام آدمي بود که در طول عمر پر برکت خود آري نگفت. با شعار سقوط صدام مردم را به جبهه برده بود، ولي به جايي رسيد که براي حفظ اسلام و جمهوري اسلامي خيلي زيبا از اين امتحان سربلند بيرون آمد. حاج عماد هم شب شهادت حضرت رقيه )س( به شهادت رسيد. علاقه خاصي به حضرت زينب )س( و حضرت رقيه )س( داشت. آن شب در جمع عزاداران ايراني حرم حضرت رقيه )س( شرکت داشت. به احتمال زياد از نذورات و خيرات حرم حضرت رقيه هم ميل کرده بود، و همان شب در راه بازگشت به خانه اش به شهادت رسيد. در لوح تقدير و سرنوشت چنين نوشته شده بود که او در شب شهادت حضرت رقيه به شهادت برسد.

منبع: ماهنامه شاهد یاران/ يادمان شهيد عماد مغنيه/ شماره 49 / آذ رماه 1388

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده