در گفت و گو با دكتر خالد القدومي:
يکشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۲
ملتهاي خاورميانه انتقامی سخت و پشیمان کننده از آمريكا و رژيم صهيونيستي خواهد گرفت. ولي حرف اول و آخر را گروههاي مقاومت فلسطين خواهند زد. چرا كه سردار شهيد سليماني از مردم فلسطين شخصیتی ساخت که امروز جهان بشریت با تحسین و ستایش از او به عنوان اسوه مقاومت یاد میکنند. چرا كه ايشان راهی تازه برای فتح قلههای بزرگ در برابر فلسطينيها گشوده است. دكتر خالد القدومي نماينده جنبش حماس در تهران در گفت و گوي اختصاصي با شاهد ياران گفت: شهيد سليماني احيا كننده نهضت فلسطین. او رژیم صهیونیستی را در باریکه حصار آتشهای قدرتمند فلسطینیان قهرمان قرار داده است. او احیاگر میدانی نهضت فلسطین بوده است او سیاست آمریکا را برای از بین بردن حلقه مرکزی مقاومت در کنار مدیترانه از بين برده است و دورنماي فجر جديدي را در جهان گشوده است. این سنت جنایتکاران عالم است که نمی توانند با خورشید پر فروغ عالم اسلام بجنگند.

حاج قاسم سليماني شريك مبارزات مردم فلسطين بود

 نوید شاهد: از نظر جنبش حماس، شهيد قاسم سليماني چه نقشي در پيشبرد قضيه فلسطين داشت؟

بسم الله الرحمن الرحيم: در آغاز سخن از مجله شاهد ياران كه اين گفت و گو را ترتيب داده تشكر ميكنم. در حقيقت مرحوم شهيد قاسم سليماني در مبارزات نسل كنوني ملت فلسطين نقش پيشتازي داشت. نسلي كه به تداوم مقاومت ايمان كامل دارد. ما مقاومت را راهكار و خط مشي اصولي براي آزادي فلسطين ميپنداريم. هرگاه بحراني در صحنه فلسطين بروز ميكرد، ايشان برادرانه و با بزرگواري ميكوشيد به بحران موجود پايان دهد و مبارزه را به سمت رويارويي با دشمن رهنمون نمايد. ما ايشان را شريك اساسي مبارزات ملت فلسطين ميدانيم. چون ايشان به همه گروههاي مقاومت ضد صهيونيستي كمك ميكرد. در مبارزه دوستان زيادي داريم كه به ما كمك ميكنند، ولي تفاوت شهيد سليماني با ديگران در اين است كه ايشان واقعا شريك اساسي مبارزات جنبش حماس به شمار ميرفت. چرا ايشان را شريك تعبير ميكنم؟ چون كه سليماني بر اين عقيده استوار بود كه تهديد دشمن از سرزمين فلسطين فراتر رفته و همه امت اسلامي را تهديد ميكند. عملكرد ايشان تنها به كمك و پشتيباني از ملت فلسطين محدود نبود. چون ايشان و بسياري از مردم ايران كمك به مبارزات مردم فلسطين را يك مسئله اعتقادي و همياري مظلومان ميدانند. اين بينش و ديدگاه در وجدان و عقل مرحوم شهيد سليماني وجود داشته است. البته من نميخواهم شخصيت شهيد سليماني را فقط در اين مسائل محدود كنم. چه ايشان در عين حال قضيه فلسطين را يك راهكار راهبردي و اولين قضيه جهاني ميدانست. 

لذا اسرائيليها با شهادت سليماني از همه مردم شادتر بودند. اصولا صهيونيستها در ترور شهيد سليماني همدست آمريكا بودند. با وجودي كه مرحوم سليماني در تعداد زيادي از پرونده تحولات منطقه دست داشته است، اما علت اصلي به شهادت رساندن ايشان، نقش كيان غاصب قدس بوده است. زيرا ايشان همواره در كنار مقاومت فلسطين ايستاده بود و به جنبشهاي مقاومت فلسطيني كمك ميكرده است. بديهي است اگر خواسته باشيم درباره راهكارهاي شهيد سليماني بحث كنيم به چند ساعت وقت نياز خواهيم داشت. 

بالطبع مقاومت مردم فلسطين در طول ۳۰ سال گذشته بسيار متحول شده است. ابتدا انتفاضه با سنگ و كارد شروع شد و اكنون مبارزان فلسطيني انواع سلاحهاي پيشرفته و موشكي در اختيار دارند. 

بفرماييد نقش حاج قاسم سليماني در اين تحول چه بوده است؟

وقتي اشاره كردم كه حاج قاسم سليماني شريك مبارزات مردم فلسطين است، اين تحول هم بخشي از مشاركت راهبردي ايشان به شمار ميرود. در حقيقت شهيد سليماني اهداف سياسي راهبردي داشت. به طور كلي به گونهاي صحبت خواهم كرد تا بخشي از حق اين شهيد بزرگوار را ادا كرده باشم. اين مرد هرچه در اختيار داشت تقديم ملت فلسطين كرد. «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق». من وظيفه دارم از زحمات ايشان سپاسگذاري كنم. البته راهكار اساسي ايشان در زمينه نظامي توسعه توانمندي موشكي جبهه مقاومت بود. چه در زمينه ميزان راهبرد و طول مسافت، چه در زمينه دقيق بودن مكان اصابت و چه در زمينه تكنولوژي. ايشان هميشه اعتقاد داشت آنچه در اختيار دارد به برادران خويش منتقل نمايد. منصفانه بگويم كه ايشان مردان مبارز جدي و خلاق را در مقاومت فلسطيني يافت و اين تكنولوژي را به آنان منتقل كرد. در عين حال مردان مقاومت به رغم نداشتن امكانات مادي توانستند خود را متحول كنند و اين تجربه را به فلسطين انتقال دهند. شهيد سليماني وقتي چنين انسانهاي آماده، جدي و با استعداد را براي آزادي فلسطين يافت، هرچه امكانات در اختيار داشت تحويل آنان داد. نه فقط براي آزادي نوار غزه و كرانه باختري رود اردن را پيدا كرد، بلكه انسانهاي را يافت كه براي آزادي سرتاسر فلسطين آمادگي دارند. به طور تأكيد همه افكار و انديشههاي تحول كيفي كه صهيونيستها را مرعوب كرده بود، به خصوص قدرت موشكي است كه شهيد سليماني در اختيار رزمندگان فلسطيني قرار داده است. لذا تكرار ميكنم كه ايشان شريك واقعي مردم مبارز فلسطين است. 

يكي از رهبران جنبش حماس پس از ترور شهيد سليماني گفته بود كه ما اكنون مرحله دفاعي را پشت سر گذاشتيم و وارد مرحله هجوم شدهايم. يعني اگر اسرائيل بخواهد با عمليات نظامي به فلسطينيها حمله كند، ابتكار عمل را به دست خواهند گفت و ناچارند به سوي سرزمینهاي اشغالي ورود پيدا كنند و با دشمن بجنگند. 

به نظر شما آيا واقعا فلسطيني ها به چنين مرحلهي رسيده اند؟

اين تعبيري است كه ما همواره زير ظلم دشمن صهيونيستي واقع شدهايم. ايشان ميخواسته بگويد كه ما در حال دفاع واقعي در برابر دشمن متجاوز هستيم. شايد تعبير اصل غافلگيري دشمن دقيقتر بوده باشد. يعني رژيم صهيونستي در هشت سال گذشت كه مقاومت فلسيطيني متحول شده است، دشمن وقتي كارهاي احمقانه مرتكب ميشده و به نوار غزه هجوم ميكرده است، غافلگير ميشده كه هرگز توقع آن را نداشته است. وقتي از تكنولوژي سلاح ضد تانك «كورنيت» صحبت ميكرديم، دشمن از كاربرد و كارايي اين سلاحها آگاهي نداشت. در يك عملياتي در منطقه الشجاعيه در داخل غزه تانكهاي رژيم صهيونيستي كه ميخواستند وارد غزه شوند تار و مار و درهم كوبيده شدند. اكنون مقاومت فلسطين بهپادهايي از نوع «درون» در اختيار دارد. قورباغههاي انساني در اختيار داريم كه حدود پنج تا ده كيلو متر در عمق دريا راه ميروند و خود را به پايگاههاي نظامي داخل فلسطين اشغالي ميرسانند و با نيروهاي دشمن درگير ميشوند و پس از انجام عمليات، سالم به پايگاههاي خود باز ميگردند. جنبش مقاومت فلسطين مرداني در اختيار دارد كه از طريق تونلهاي زير زميني خود را به پشت جبهه دشمن ميرسانند. اين مجاهدان فلسطيني از پشت خطوط دشمن ظاهر ميشوند و پس از تصرف تانكهاي دشمن با نيروهاي متجاوز درگير ميشوند و آنان را به قتل ميرسانند. ما اين را عمليات غافلگيري ميناميم. اين بخشي از ابتكارات نيروهاي مقاومت فلسطين است. كه هر كدام اصطلاحات و مفاهيم نظامي مخصوصي دارد كه به وسيله مقاومت فلسطيني تحقق يافته است. يعني كشتن نيروهاي دشمن از نقطه صفر و پيشروي پشت خطوط دشمن بخشي از آن است. اين دستآوردها به بركت خداوند و به بركت بازوان پر توان و مغزهاي متفكر و به بركت خون مجاهدان فلسطيني است. 

مقاومت فلسطين كه در دههاي شصت و هفتاد آغاز شد با مقاومت كنوني چه تفاوتي كرده است؟

كسي كه از وضعيت گذشته خبر نداشته باشد، از وضعيت كنوني و آينده خبر نخواهد داشت. انقلاب مسلحانه فلسطين كه در سالهاي اواخر دهه شصت و ابتداي دهه هفتاد آغاز شد، با ايمان راسخ به حقوق خود توانست مبارزه را ادامه دهد. اما متأسفانه انقلاب به بيراهه و به ناكامي كشيده شد. جرياني كه رهبري مقاومت فلسطين را به عهده داشت، نماينده واقعي همه مردم فلسطين نبوده است. انقلاب پس از گذشت مراحلهي از راهكار خود به علت اعتقادات فكري كه داشت از موضع خود عقب نشيني كرد و به انزوا كشيده شد. اما مقاومت اسلامي همچون حماس و جهاد اسلامي و ساير گروههاي مقاومت فلسطين به مرور زمان خلاقيت نشان دادند و در صحنه مبارزه با دشمن پايدار ماندند. حتي برادران مان در گردانهاي شهداي الاقصي وابسته به جنبش فتح با كادر رهبري جنبش فتح در اين موضوع اختلاف سليقه و اختلاف نظر پيدا كردند و خود را در دو گام متحول كردند.

گام نخست فكري بود، و اين خيلي مهم است. ياسر عرفات در سال ۱۹۷۴ به دعوت آقاي بوتفليقه رئيس جمهوري الجزاير و رئيس وقت مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك سخنراني كرد و اين طرح را ارائه داد: «شاخه زيتون را از دست من نگيريد». يعني عرفات، با اين طرح جريان چپگراي اسرائيل و محافل جهاني را به گفت و گو فراخواند. مرحله عقب گرايي انقلاب فلسطين از آن تاريخ آغاز شد، اسلحه و رويارويي به زمين گذاشته شد و فلسطينيها پاي ميز مذاكره نشستند. سپس رهبراني روي كار آمدند كه انگار در دامان عشق اشغالگران پرورش يافته بودند. لذا آنچه از نظر فكري در مقاومت و انقلاب مردم فلسطين روي داد، اين است كه مقاومت را روي خط روشن و واقعي قرار داد. گراي واقعي و مفاهيم واقعي مبارزات مردم فلسطين را به آنان نشان داد. ماهيت واقعي كيان غاصب را به مردم نشان داد. كيان غاصب صهيونيستي را اشغالگر و سارق سرزمين فلسطين معرفي كرد و نه دوست و شريك ملت فلسطين. متأسفانه اين مفاهيم توسط برخي از رهبران فلسطيني گم شده بود. اكنون از نظر فكري لازم است مسئله آزاد سازي سرتاسر فلسطين مطرح گردد. امروزه وقت اين نيست كه بياييم درباره دلايل شكست در جنگ سال ۱۹۴۸ و جنگ سال ۱۹۶۷ و قدس شرقي و قدس غربي و قدس روي زمين و قدس زير زمين و گفت و گو مادريد و اسلو و وادي عربه و غيره صحبت كنيم. لذا مقاومت اسلامي فلسطين همه اين مفاهيم را از بين برد و مفاهيم فكري جديدي را مطرح كرد.

گام دوم، سطح عملياتي است و اين يك تحول كيفي در استفاده از تكنولوژي و مغزهاي خلاق به شمار ميآيد. به شما بگويم كه مجاهدان فلسطيني اكنون در سطح جنگ سايبري به تحول چشمگيري رسيدهاند. در اين زمينه به برتري واقعي در برابر دشمن صهيونيستي دست يافتهاند. اكنون در آستانه سالگرد جنگ ۲۲ روزه سال ۲۰۱۲ در نوار غزه به سر ميبريم. مقاومت فلسطين در اين جنگ توانست به تلويزيون رسمي كيان غاصب نفوذ كند و فيلم ۱۵ دقيقهاي را از نابودي تانكهاي دشمن در الشجاعيه منتشرنمايد. اين يك تحول كيفي و رواني در كارايي نيروهاي مقاومت به شمار ميرود. اكنون به جاي سنگ و كارد، در عمليات نابودي نيروهاي دشمن از انواع سلاحهاي پيشرفته استفاده ميكنيم. اين يك تحول نوعي در مقاومت و در استفاده ار تكنولوژي پيشرفته است. اكنون به جاي سنگ و كارد و عمليات تك تيراندازي سلاحهاي پيشرفته و موشكي در اختيار داريم. برادران تك تيراندازان جبهه خلق براي آزادي فلسطين و جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين از همه گروهها پيشرفتهتر هستند. به طور مثال دو گروه ياد شده در عمليات تك تيراندازان دمار از روزگار دشمن درآوردند. حماس هم در اين زمينه از آن دو جبهه الگو گرفت و تفنگ «الغول» را اختراع كرد. اين نام به نام شهيد الغول بازميگردد. كاربرد دقيق اين تفنگ حدود دو كيلو متر ميباشد. اينها يك تحول كيفي به شمار ميروند، به خصوص در زمينه كاربرد موشكي. قدرت موشكي ما در روزگاري حدود ۱۵ تا ۲۰ كيلومتر بوده كه اين كابرد تا ۷۵ و ۱۱۵ كيلو متر افزايش يافته است. جنبش مقاومت فلسطين اكنون سلاحهاي غافلگير كننده در اختيار دارد. 

 با اين وصف، تا به حال توانستهايد در برابر دشمن قدرت بازدارنگي به وجود بياوريد؟

همينطور است... جنبش مقاومت فلسطين يك ارتش كلاسيك مانند ارتشهاي جهان نيست. ولي ما از نظر مفاهيم نظامي و جنگ پارتيزاني كمتر از يك ارتش پيشرفته نيستيم. مجاهدان فلسطيني با امكانات محدود خود توانستهاند الگو و نمونه بازدارنگي دشمن صهيونيست باشند. دشمن امروزه به رغم داشتن بحران سياسي داخلي اگر خواسته باشد از اين بحران بيرون برود و جنگي را بر ملت فلسطين و مردم غزه تحميل نمايد، بايد هزار بار بينديشد كه سرنوشت اين جنگ چه خواهد شد. بايد نتايج جنگهاي گذشته را ارزيابي كند. به طور مثال مقاومت در جنگ ۲۲ روزه سال ۲۰۱۲ در نوار غزه حدود ۶۰ ميليارد دلار بر دشمن خسارت مادي وارد آورد، يكي از افسران ارتش دشمن به اين ميزان خسارت اعتراف كرده است. خبرنگاري از افسر ياد شده پرسيد كه آيا با اين رقم اشتباه نميكنيد؟ وي تأكيد كرد بله ارتش اسرائيل در جنگ ۲۲ روزه در غزه به ميزان ۶۰ ميليارد دلار متضرر شده است. مقاومت فلسطين امروزه عملا به صورت كابوس واقعي براي فرماندهي نظامي كيان غاصب در آمده است. اكنون دشمن صهيونيستي جرأت ماجراجويي در غزه را ندارد. تا كنون هيچ گزارشي از ميزان خسارتهاي نظامي وارد آمده بر كيان متجاوز صهيونيست منتشر نشده است. 

تا چه اندازه شهيد سليماني توانست گروههاي مجاهد و رزمنده فلسطيني را در برابر دشمن متحد و يكپارچه كند؟

در حقيقت شهيد سليماني نقش خوب و ارزشمندي در اين زمينه بازي كرد. گاهي گروههاي مقاومت فلسطيني به رغم ديدگاههاي سياسي متفاوتي كه داشتند در خانه ايشان در تهران جلسه تشكيل ميدادند و اوضاع سرزمينهاي اشغالي را بررسي ميكردند. ايشان هميشه از لزوم وحدت گروههاي فلسطيني بحث ميكرد. بعد از شهادت سردار وقتي براي عرض تسليت به خانه ايشان رفتيم و با اعضاي خانواده ايشان ملاقات كرديم، برادر شهيد با آقاي ابو العبد «اسماعيل هنيه» دبير كل جنبش حماس دست داد و احوال پرسي كرد، از فلسطينيها خواست متحد شوند. زيرا فلسطينيها با اتحاد و همبستگي ميتوانند رژيم صهيونيستي را سرجايش بنشانند. اين سخنان را از شهيد سليماني به ارث بردهاند. چون شهيد شخصا به مسائل اختلاف برانگيز رسيدگي ميكرد، اين در حالي است كه حماس و ساير گروههاي مبارز فلسطيني پيرامون مبارزه، مقاومت و ساير مسائل مشترك ديدگاه روشن و هماهنگي داشتند. 

اين در چارچوب مقاومت فلسطين بود. شهيد سليماني در چار چوب كلي، منظورم در جهان عرب چه كار كرد؟ آيا شما را به اتحاد و هماهنگي با حزب الله و ساير گروههاي مبارز و فعال در جهان عرب هم تشويق ميكرد؟

شهيد سليماني هميشه همه گروههاي مبارز را به اتحاد و هماهنگي به خصوص با حزب الله لبنان فرا ميخواند. پنهان نيست كه رهبران حماس در مدت گذشته دهها جلسه گفت و شنود با رهبران حزب الله لبنان از جمله دبير كل حزب الله در حضور شهيد سليماني داشته است. 

 شهيد مغنيه فرمانده نظامي حزب الله هم در اين گفت و گوها شركت داشته است؟

آري، گاهي شهيد مغنيه هم در زمان حيات خويش در اين گفت و گوها حضور داشته است. اين گفت و گوها برادرانه و مفيد و با كيمياي عالي بوده است. ما و حزب الله در ارتباط با قضيه فلسطين اتحاد و انسجام هماهنگي عالي و جدي در مسائل سياسي و نظامي داشتيم. زيرا هر دو گروه با دشمن مشترك رو به رو هستيم. 

 شنيدهام كه فلسطينيهاي غزه بعد از شهادت سردار سليماني مجالس متعدد سوگواري و ختم برگزار كردند و مسئولان همه گروهها در آن مجالس شركت كردند.

 آيا اين مجالس به غزه و الخليل محدود بود يا در كرانه باختري و ساير اماكن هم برگزار شده بود؟

بله جنبش حماس در غزه مراسم سوگواري متعددي براي مرحوم سليماني برگزار كرد و همه رهبران گروههاي فلسطيني در آنها شركت كردند. براي ترحيم شهيد برنامه خاصي با حضور دكتر الزهار و ساير برادران جنبشهاي جهاد و الفتح و همه گروههاي مبارز داشتيم. بعضي از مقامات جمهوري اسلامي هم از طريق اسكايپ در اين مراسم شركت و سخنراني كردند. در مجالس ديگري كارنامه شهيد سليماني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. برنامه هفته سينمايي در تجليل از مقام شهيد با شركت هنرمندان و منتقدان سينمايي برگزار شد. 

 در كرانه باختري رود اردن چنين فضاهايي وجود داشت؟

اوضاع امنيتي در كرانه باختري با نوار غزه تفاوت دارد. گمان كنم اگر چنين مسائلي آنجا برگزار ميشد، قطعا به بازداشت برپا كنندگان چنين مجالس منجر ميشد. البته همه شاخههاي نظامي گروههاي فلسطيني براي شهيد سليماني عزادار بودند. 

حمله موشكي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران به پايگاه آمريكاييها در عين الاسد عراق چه تأثيري در سطح منطقه به خصوص نيروهاي مقاومت داشت؟

ابتدا لازم ميدانم به بازتاب اين ضربه موشكي توجه كرده باشم. جنايت ترور مرحوم شهيد قاسم سليماني كار سادهاي نبود.

اولا: اين اقدام مخالف قوانين و مقررات ديپلماتيك است.

 چون ميان آمريكا و دولت عراق توافقنامه به امضاء رسيده بود. شما آمريكاييها بجاي اينكه از عراق حمايت كنيد، ميرويد به آن كشور تجاوز مي كنيد؟

دوم: شما اشخاص رسمي و سياسي يك كشور سوم را بالباس رسميشان به قتل رسانده ايد. شهيد سليماني، ابو مهدي مهندس و هيئت همراهشان نقش شخصيت سياسي را داشتند. اين اقدام نقض آشكار مقررات ديپلماتيك و قوانين بين المللي به شمار ميرود. ايشان يك شخصيت رسمي بود كه از يك كشور سوم ديدن ميكرد. يعني شما آمريكاييها بر ضد انسانهاي بيگناه مرتكب جنايت شدهايد. بنابر عكس العمل جمهوري اسلامي ايران يك اقدام طبيعي بود. محافل سياسي و ديپماتيك واكنش ايران را يك امر طبيعي ميدانند. به من بگوييد چه كسي در جهان جرأت دارد از كنار يك پايگاه آمريكايي بگذرد؟ چه رسد به اين كه به اين پايگاه حمله كند؟ بنابر اين پاسخ ايران دردناك بود. همانگونه كه مقام معظم رهبري در خطبه نمار جمعه به آن اشاره كردند، به هيبت و بز دلي آمريكا ضربه وارد آمد. شما آمريكاييها همه خطوط سرخ و مناسبات بين المللي را ناديده گرفتيد و به يك مقام مسئول آسيب رسانديد، ميخواهيد دولت ايران ساكت بنشيند. لذا حمله به پايگاه آمريكايي عين الاسد يك پاسخ دندان شكن بود. و خسارتهايي مادي و انساني را كه روي شبكه سي ان ان مشاهده كرديم، يك امر طبيعي بود.

به طور مثال در فلسطين عمليات مسلحانهاي توسط مقاومت عليه پايگاههاي نظامي دشمن روي ميدهد، سخنگوي نظامي دشمن اعتراف ميكند كه يك سرباز كشته شده است. ولي بعد از گذشت يك هفته ميشنويد كه تعدادي سرباز اسرائيلي در بيمارستان نزديك پايگاه نظامي مذكور به علت بيماريهاي به خصوصي مردهاند. خب اينها چگونه و كجا مردهاند؟ در حقيقت سربازان در همان عمليات كشته شدهاند. لذا جامعه صهيونيستي و آمريكايي نميتواند متحمل كشته شدن شمار زيادي از سربازان بشوند. بنابر اين دولتهاي اسرائيل و آمريكا مردمشان را فريب ميدهند و ميزان خسارتهاي انساني واقعي را فاش نميكنند. اگر خواسته باشيد به انگيزه و اهداف ضربه به پايگاه عين الاسد معني و مفهوم خاص بدهيد بايد بگوييد كه ايران به هيبت آمريكا در منطقه آسيب جدي وارد آورده است. 

شما به عنوان يك كارشناس فلسطيني معتقديد كه اين ضربه پايان يافت يا ادامه خواهد داشت؟

براي پاسخ به اين پرسش به تجربه و تخصص زيادي نياز نداريم. از آقاي خامنهاي رهبر انقلاب اسلامي و سيد حسن نصر الله شنيدهام كه هدف واقعي را در دستور كار خود قرار دادند و آن بيرون راندن آمريكاييها از منطقه است، البته تحقق اين هدف ما را خرسند ميكند. زيرا من از استعمار و حضور نظامي آمريكا در منطقه سخن ميگويم. ما براي حضور شهروندان آمريكا در منطقه احترام قايل هستيم. اما حساب نظاميان آمريكا جداست. لذا آقايان رهبر انقلاب اسلامي و دبير كل حزب الله پاسخ اين پرسش را به روشني دادهاند. 

 جنابعالي به عنوان يك مبارز فلسطيني عضو حماس بفرماييد كه نتايج زندگي شهيد سليماني و شهادت ايشان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اجازه دهيد به روشني و با شجاعت اعتراف كنم كه آمريكاييها شير شجاعي را شكار كردند. با وجودي كه در كار به شهادت رساندن قاسم سليماني خيانت كردند، ولي شهادت ايشان خسارت بزرگ و جبران ناپذيري بود. شهادت سليماني شكاف بزرگي برجاي گذاشت. با صراحت به شما بگويم كه خيلي سخت است كه بتوانيم اين ضايعه اسفناك را جبران كنيم. من از زبان مجاهد بزرگ آقاي اسماعيل قاآني جانشين شهيد سليماني شنيدم كه ميگفت پر كردن شكاف از دست دادن شهيد سليماني بسيار دشوار است. ولي ما شاگردان شهيد بر اساس وصيت ايشان رفتار خواهيم كرد. به روشني و با ايمان كامل به شما ميگويم كه خون شهدا از سوي خداوند متعال هرگز به هدر نخواهد رفت. سيد حسن نصر الله دو روز قبل از شهادت سليماني به ايشان گفته بود كه مطبوعات آمريكا از دو هفته پيش درباره زندگي و مجاهدت شما بحث ميكنند و اين بحثها مرا نگران كرده است. من به شما هشدار ميدهم كه موضوع ترور شما بسيار جدي است و مواضب خود باشيد. دشمنان قصد جان شما را دارند. شهيد سليماني با يك كلمه جواب نصر الله را داد و گفت كه شهادت آرزوي من است. بنابر اين خداوند حاج قاسم سليماني را به سوي خود برگزيده است. اين شهداي گرانقدر تضمين كننده ادامه مسير جهاد هستند. اين كار احمقانهاي و جنايت هولناكي بود كه دشمنان خدا، يعني آمريكا و رژيم صهيونستي مرتكب شدهاند و سرانجام به شكست آن دو رژيم منجر خواهد شد.

راهكار اساسي شهید سلیمانی در زمينه نظامي توسعه توانمندي موشكي جبهه مقاومت بود. چه در زمينه ميزان راهبرد و طول مسافت، چه در زمينه دقيق بودن مكان اصابت و چه در زمينه تكنولوژي. ايشان هميشه اعتقاد داشت آنچه در اختيار دارد به برادران خويش منتقل نمايد.

جنبش مقاومت فلسطين مرداني در اختيار دارد كه از طريق تونلهاي زير زميني خود را به پشت جبهه دشمن ميرسانند. اين مجاهدان فلسطيني از پشت خطوط دشمن ظاهر ميشوند و پس از تصرف تانكهاي دشمن با نيروهاي متجاوز درگير ميشوند و آنان را به قتل ميرسانند. اين بخشي از ابتكارات نيروهاي مقاومت فلسطين است

شهيد سليماني نقش خوب و ارزشمندي را در وحدت گروههای مبارز بازی کرد.. گاهي گروههاي مقاومت فلسطيني به رغم ديدگاه هاي سياسي متفاوتي كه داشتند در خانه ايشان در تهران جلسه تشكيل ميدادند و اوضاع سرزمينهاي اشغالي را بررسي ميكردند. ايشان هميشه از لزوم وحدت گروههاي فلسطيني بحث مي كرد.

شما آمريكاييها بر ضد انسانهاي بيگناه مرتكب جنايت شدهايد. بنابر عكس العمل جمهوري اسلامي ايران يك اقدام طبيعي بود. محافل سياسي و ديپماتيك واكنش ايران را يك امر طبيعي ميدانند. به من بگوييد چه كسي در جهان جرأت دارد از كنار يك پايگاه آمريكايي بگذرد؟ چه رسد به اين كه به اين پايگاه حمله كند؟ 

منبع: ماهنامه شاهد یاران شماره 171 / گروه مجلات شاه بنیاد شهید و امور ایثارگران
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده