در حال آماده باش هستیم که بدویم انشاالله در خط مقدم وصدامیان وصدام خائن را نابود کنیم وبا خون خود وعزیزانمان درخت اسام عزیز راآبیاری کنیم وآمید وارم که انشاء الله دل امام عزیزمان را به زودی شاد وخرم نمائیم.
نگاهی به وصیت نامه شهید رضا زیارتی

در حال آماده باش هستیم که بدویم انشاالله در خط مقدم وصدامیان وصدام خائن را نابود کنیم وبا خون خود وعزیزانمان درخت اسام عزیز راآبیاری کنیم وآمید وارم که انشاء الله دل امام عزیزمان را به زودی شاد وخرم نمائیم .

نگاهی به وصیت نامه شهید رضا زیارتی

من از تمام اعضای خانواده ام واز تمام اقوام وتمام دوستانم وآشنایان می خواهم که تا جان دارند وتا خون در بدن دارند پیرو راه امام حسین )ع(وامام خمینی باشند که ما ملت ایران اگر تمام هستیمان را در راه اسام وراه امام حسین )ع( بدهیم باز کم داده ایم که همان راه امام خمینی است وبدانید که راه امام راه حسین )ع( ورهبری او عین رهبری امام حسین )ع( است و گفته های امام همان گفته های امام حسین)ع( است پس خدایا خدایا تو را بحق زهرا )ع( تا انقاب مهدی خمینی را برای ما نگهدار.

وبه کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده مگوئید بلکه آنها زنده هستند ولیکن شما نمیدانید وشما را آزمایش می کنیم به چیزی از ترس وگرسنگی وکمبود مال وجان وثمرات ومژده باد بر صابران کسانیکه هنگامی که مصیبتی بر آنان وارد میشود میگویندما از خدائیم و بازگشت به سوی اوست.

نگاهی به وصیت نامه شهید رضا زیارتی

مغفرتها ورحمتهای خدا بر این اشخاص است وآن گروه راه یافتگانند.

از خانواده ام می خواهم که اگر خدا شهادت را نصیب من کرد گریه نکنند که روحیه بچه ها ضعیف نشود وتا می توانند در برابر دشمنان اسام مقاومت کنند.تا انشاالله خدا اجر شما می دهد بخدا می سپارم شما را ای خانواده محترم.


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده