خانواده عزیزم که واقعا تمامی وجودشان را برای تثبیت من تا سرحد امکان انجام دادند و من طلب آمرزش پدر و مادرم را از خداوند متعال خواهانم که شاید این آخرین صحبت من باشد.
فرازهایی از وصیت نامه شهید رضا درخشانی

فرازهایی از وصیت نامه شهید پاسدار کمیته انقلاب اسلامی شهید رضا درخشانی

* خانواده عزیزم که واقعا تمامی وجودشان را برای تثبیت من تا سرحد امکان انجام دادند و من طلب آمرزش پدر و مادرم را از خداوند متعال خواهانم که شاید این آخرین صحبت من باشد.

* به جبهه جنگ می روم تا اسلام عزیز زنده بماند.

* مادرم و پدر مهربانم هیچ وقت از شهادت من ناراحت نباشید. من خودم می دانم که هیچ وقت نمی توانم خود را بسازم و فقط تنها از راه شهادت است که می توانم به آرزوی خود برسم.

* آخرین تکامل و پیشرفت هر انسان شهادت است.

* مادرجان دوست دارم که بعد از شهید شدنم چنان استقامتی نشان دهید که مشتی باشد بر دهان ضد انقاب داخلی و خارجی، ا نشاء الله.

* اگر گریه کردید برای بچه های امام حسین)ع( گریه کنید.

* علی جام بعد از شهادت من یک ختم و شب هفت بسیار ساده بگیرید ، شما می دانید که بعضی برادران ما مفقودالاثر هستند و هنوز جنازه ی آنها را نیاورده اند

فرازهایی از وصیت نامه شهید رضا درخشانی.

* وقتی شهید شدم جنازه ی من را به دوش برادران کمیته و دیگر برادران به بهشت زهرا)س( ببرید و به خاک بسپارید . شاید دیگر شهیدان طلب آمرزش مرا از خداوند متعال بخواهند.

* سخنی کوتاه به برادران مهربان و مظلوم کمیته دارم. برادران راه شهیدان را دنبال کنید. که هیچ وقت به شکست برخورد نخواهید کرد.

* از شوخی کردن های بیجا بپرهیزید.

* برادران همیشه در کارهایتان خداوند را در نظر بگیرید.

* کارهای تبلیغاتی کمیته را زیاد کنید و پشتیبان ولایت فقیه باشید.

* به سخن امام بزرگوارمان گوش دهید که شما دنباله رو خون شهیدان هستید.

* هیچ وقت امام بزرگوارمان را تنها نگذارید.

فرازهایی از وصیت نامه شهید رضا درخشانی

* بچه های محل، برادران، همیشه در مسجد حاضر باشید که ضد انقلاب از همین می ترسد.

* اگر کسی از بچه های محل برای نماز خواندن برای اولین بار به مسجد آمد آن را تشویق کنید که به تشویق شما احتیاج دارد. نگذارید که از مسجد روی گردان شود که شما مسئول هستید.

* احترام بزرگترها را همیشه رعایت کنید. و نگذارید که از شما برادران ناراحت شوند.

* در سخنانتان مرگ بر آمریکا یادتان نرود که هرچه می کشیم از آمریکاست.

* با روحانیت پیش روید که این روحانیت بود که اسلام عزیز را زنده نگهداشت.

* برای همگی شما طلب آمرزش از خداوند متعالی خواهانم.

* برای ظهور امام زمان )عج( دعا کنید.

فرازهایی از وصیت نامه شهید رضا درخشانی
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده