کارهای زشتی که در گذشته انجام می دادید انجام ندهید. از خداوند متعال بخواهید تا توبه ی شما را قبول کند. بس است دیگر از خون شهدا باید خجالت کشید. قدر امام امت رهبر انقاب را بدانید نکند خدای ناکرده (ما اهل کوفه شدیم ) تا آنجا که جان در بدن دارید ره رو پیامبر گونه امام امت باشید که انشاء الله ظهور آقا امام زمان (عج) نزدیک است
وصیت نامه شهید داوود روشن بین

کارهای زشتی که در گذشته انجام می دادید انجام ندهید. از خداوند متعال بخواهید تا توبه ی شما را قبول کند. بس است دیگر از خون شهدا باید خجالت کشید. قدر امام امت رهبر انقاب را بدانید نکند خدای ناکرده )ما اهل کوفه شدیم ( تا آنجا که جان در بدن دارید ره رو پیامبر گونه امام امت باشید که انشاء الله ظهور آقا امام زمان )عج( نزدیک است.

وصیت نامه شهید داوود روشن بین

چند سخن باپدر و مادر مهربانم و خانواده عزیزم ا نشاء الله که مرا ببخشید و از کارهای گذشته ای که در طول عمرم انجام داد هام که موجب نگرانی شما شده است. مادرجان شیرت را حلالم کن و نمی خواهیم برای مرگ من از چشم هایت اشکی سرازیر شود و این توصیه را به خواهران و برادران خود و فامیل هم بکنید که مبادا گریه کنید که گریه ی آنها در مرحله ی اول دشمن را خوشحال می کند و مرحله دوم اجر مرا از بین می برد و مرا ناراحت می کند. این راهی است که خود با چشمانی باز انتخاب کرده ام و صاح دیدم برای پیشبرد و تداوم انقاب بکوشیدو همچون حزب الله مقاوم و استوار در صحنه حضور داشته باشید و به برادر کوچکم احمد و مسعود سام برسانید. اینها بچه های انقاب هستند. و باید آنها را تشویق کنید تا بیشتر در صحنه حضور داشته باشند. و بیشتر در نمازهای جمعه ونمازهای جماعت و دعاها شرکت کنند. تا ا نشاء الله بتوانند را مرا ادامه بدهند. و بتوانند تا آنا که جان دارند در خدمت انقاب بوده و از یاران باوفای امام امت باشند و امام را یاری دهند.

وصیت نامه شهید داوود روشن بین

تنها توصیه ای که به خانواده عزیزم دارم تا آنجا که من توانستم نماز و روزه های غذای خود را بجای آوردم و اگر شما هم توانستید باز هم ممکن است قدری روزه و نماز غذا داشته باشم که اینها را اگر می توانید خودتان بجا آورید. اگر نتوانستید انجام بدهید به دیگری بجا آورد. پدرجان آن پول هایی که در امانت به من داده اید، همانطور که می دانید دست علی آقا است آنها را خودتان بگیرید، چون بنده ی حقیر در این دنیا هیچ نداشته ام و آنچه هم داشتم خدای متعال عطا کرده و باز از آن خداست.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاة

امام را دعا کنید

داوود روشن بین - خدانگهدار

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده