پایان نامه
«مقایسه ویژگی های شخصی فرزندان شاهد» عنوان پایان نامه است که توسط «اکرم کاظمی» نوشته شده است.
تن

به گزارش خبرنگار نوید شاهد، مقایسه ویژگی های شخصی فرزندان شاهد و غیرشاهد دبیرستان دخترانه عنوان پایان نامه ای است که توسط یکی از دانشجویان دانشگاه پیام نور با نام «اکرم کاظمی» تنظیم شده است.

در مقدمه این پایان نامه آمده است:

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (1367_1359) ایران به طور ناخواسته درگیر جنگ شده هر جنگی نتایج و پیامدهایی به دنبال دارد که کشته شدن انسان ها قسمتی از نتایج هر جنگی می باشد این حادثه ها برای خانواده هایشان نیز آثار و عوارضی در پی دارد و همین امر نیازمند مطالعات و تحقیقات گسترده ای است تا برآگهی  و دانش ما در این زمینه بیفزاید بنابراین مسئله و موضوع اصلی این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیتی فرزندان شاهد با غیر شاهد انتخاب گردیده است.


در چکیده این پایان نامه می خوانیم:

هدف از انجام این تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی فرزندان دختر شاهد با غیر شاهد در مقطع دببرستان در شهرستان خمین با استفاده از آزمون کوتاه m.m.p.i و مطرح کردن سوال های ویژه که آیا بین فرزندان دختر شاهد در سه میزان روانی و هشت میزان بالینی با فرزندان دختر غیر شاهد تفوت معنی داری وجود دارد؟

نتیجه گیری:

نتایج پژوهش حاضر براساس هدف کلی و سوال های ویژه ذکر شده به دو بخش تقسیم گردید که در قسمت اول از طریق روش های آماری میانگین واریانسو انحراف استاندار  و عوامل یازده گانه مشخص گردیده است بعد این عوامل با گروه غیرشاهداز طریق (T) سنجیده شده است.

انتهای پیام/
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده