۱۶ : ۲۸  -  ۱۳۹۸ / ۰۶ /۱۶ - 2019 September 07
نوید شاهد در آستانه سالروز قیام جمعه خونین هفدهم شهریور 57 بخش نخست مجموعه تصاویر شهدای این قیام ملی را برای نخستین بار منتشر می کند. ن
نوید شاهد: ساعت 15/9 صبح روز جمعه هفدهم شهریور 1357، به یک باره از یک قسمت میدان ژاله که جمعیت بسیاری در آن جمع شده بود، صدای رگبار مسلسل ها شنیده شد. از بلندگوها فرمان آتش دادند و بالگردها نیز از آسمان مردم را زیر آتش گرفتند. جمعیت که فریادِ «اللّه اکبر» و «مرگ بر شاه» سر می داد، در یک لحظه به خون خود غلطید. صحنه فجیع و مصیبت بار و در واقع یک کشتار دسته جمعی به وجود آمده بود. خیابانی که دقایقی پیش از انبوه جمعیت سیاهی می زد، اکنون پر از اجساد، کفش های خونین، پلاکاردهای پاره شده و زخمی هایی شده بود که کشان کشان خود را به طرف دیگر می رساندند.
بخش نخست مجموعه تصویری شهدای هفدهم شهریور برای نخستین بار در سایت نوید شاهد منتشر می شود.


 شهیده فاطمه نوروزیان
تولد: 1345
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهیده فاطمه نوروزیان تولد: 1345 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
22 شهید محمد یاوری تاش
تولد: 1334
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
22 شهید محمد یاوری تاش تولد: 1334 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید حجت الله شمسی
تولد: 1337
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید حجت الله شمسی تولد: 1337 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محرمعلی شکرگزار
تولد:1336
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محرمعلی شکرگزار تولد:1336 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید غلام رضا فکوری
تولد:1340
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید غلام رضا فکوری تولد:1340 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید شاهو حسینی
تولد:1343
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید شاهو حسینی تولد:1343 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
 شهیده ربابه احمدیان
تولد:1325
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهیده ربابه احمدیان تولد:1325 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید ناصر پیربراقی
تولد:1339
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید ناصر پیربراقی تولد:1339 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید درویشعلی گنجی
تولد:1336
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید درویشعلی گنجی تولد:1336 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدعلی ایجی
تولد:1329
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدعلی ایجی تولد:1329 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید احمد خوش لهجه
تولد:1330
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید احمد خوش لهجه تولد:1330 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمداسمعیل غزنوی
تولد: 1326
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمداسمعیل غزنوی تولد: 1326 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید حسین غلامی
تولد: 1342
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید حسین غلامی تولد: 1342 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
 شهیده محبوبه دانش آشتیانی
تولد: 1340
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهیده محبوبه دانش آشتیانی تولد: 1340 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید قدرت الله عبدالرحیمی
تولد: 1332
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید قدرت الله عبدالرحیمی تولد: 1332 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
 شهید احمد ابراهیمی
تولد: 1335
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید احمد ابراهیمی تولد: 1335 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید اسدالله بابایی
تولد: 1327
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید اسدالله بابایی تولد: 1327 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدتقی ملارضا
تولد: 1326
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدتقی ملارضا تولد: 1326 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدرضا عبداللهی آرانی
تولد: 1342
شهادت: 17 شهریور 57
محل شهادت: میدان شهدا
شهید محمدرضا عبداللهی آرانی تولد: 1342 شهادت: 17 شهریور 57 محل شهادت: میدان شهدا


برچسب ها
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: