«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» عنوان پایان نامه است که توسط «نعمت الله ادریسی» نوشته شده است.
به گزارش نوید شاهد، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با نام «نعمت الله ادریسی» به «بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی» اختصاص یافته است.

این پایان نامه در چهار بخش «مبانی نظری ارزیابی طرح های سرمایه گذاری و برنامه ریزی توسعه»، «برنامه ریزی توسعه صنعتی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی»، «سیاست ها و خط مشی های بنیاد برای توسعه در اولین برنامه اقتصادی و اجتماعی»، «نحوه نظرسنجی برای تعیین میزان اهمیت معیارهای سنجش و گزینش طرح های بنیاد» و «نتایج تحقیق» گردآوری شده است.

در بخش مقدمه پایان نامه می خوانیم:

«بنیادها و تمامی مجموعه های اقتصادی و اجتماعی بزرگ در بهبود شاخصهای توسعه اقتصادی کشور نقش عمده ای را ایفا می کنند. قسمت اعظم ظرفیت های بالقوه اقتصادی در زیربخش عمده صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در سیطره این سازمان های غول آسای اقتصادی است. اگر در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور چنین تشکل هایی نادیده انگاشته شود، بسی در بکارگیری ظرفیت های بالقوه اقتصادی مشکلاتی را به بار خواهد آورد و عوامل مخرب برای اقتصاد و برنامه ریزی توسعه کشور خواهند بود و امروزه در تمام نقاط جهان چنین بنگاه های عظیم اقتصادی با داشتن پتانسیل های مالی و اقتصادی در حرکت های سیاسی و اقتصاد ملی و منقطه ای نقش عمده ای ایفا می کنند. از درون روابط اقتصادی بنگاه ها حرکت های ملی و سیاسی و پدیده های اقتصادی بزرگ فراملی تولید می یابد که پدیده پول رایج بی وطن یعنی پول و اعتباری که از کنترل دولت خارج است و تهدیدی در مقابل هر نوع سیاستی در عرصه اقتصاد ملی کشورهاست، یکی از پدیده ها می تواند باشد...

یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی است. با توجه به رسالت های اجتماعی بنیاد که بر کسی پوشیده نیست و نقش آن در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، ضرورت بررسی اهداف، برنامه ها و طرح های توسعه بنیاد بیش از پیش آشکار می شود. در این راستا تحقیق حاضر فقط در چارچوب بررسی معیارها و پارامترهای سنجش و گزینش طرح های توسعه به منظور اثربخشی فعالیت های اقتصادی بنیاد بوده تا زمینه تحقق اهداف و رسالت هایی که توسط مجموعه نظام و ارکان برنامه ریزی توسعه کشور ترسیم شده است، فراهم آورد.»

«بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرح های توسعه بنیاد جانبازان»
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده