سه‌شنبه, ۰۶ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۶
در یک سال گذشته در حوزه دفاع مقدس کتاب‌‌های «خاک‌های نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهید» و «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» به چاپ 212 رسیده و بر صدر جدول بیشترین نوبت چاپ کتاب‌های این حوزه قرار گرفتند. همچنین کتاب «سی و هشتمین روایت» در نخستین چاپ خود با 100 هزار نسخه دارای بیشترین شمارگان کتاب بوده است.
شمارگان 100000 نسخه‌یی و 212نوبت چاپ


براساس آمار موسسه خانه کتاب در یک سال گذشته، یک‌هزار و 472 کتاب با موضوع دفاع مقدس در کشور منتشر شده که شامل کتاب‌های چاب نخست و تجدیدچاپی است. به حتم تامل در آمار کتاب‌هایی که بالاترین چاپ و بیشترین نسخه انتشار را در این حوزه دارند، منجر به تحلیل‌هایی درباره رویکرد سیاست گذاران، تولید کنندگان و مخاطبان خواهد شد. 

براساس آمار موسسه خانه کتاب، «خاک‌های نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهید» نوشته سعید عاکف از انتشارات ملک اعظم و «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» اثر معصومه آباد از انتشارات بروج در یک سال گذشته، هر دو به نوبت چاپ 212 رسیده و رکورددار بیشترین نوبت چاپ در این حوزه هستند. چاپ اول کتاب «خاک‌های نرم کوشک» در سال 1383 انجام شده است و تمام چاپ‌های آن با شمارگان 3000 تایی است که بدین ترتیب تاکنون 636000 نسخه از این کتاب منتشر شده است. «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» نیز چاپ نخستش در سال 1392 است که این کتاب نیز با احتساب شمارگان 3000 تایی برای هر نوبت چاپ، به همان میزان کتاب خاک‌های نرم کوشک شمارگان بالایی داشته است. 
 
در جدول آثار دفاع مقدس براساس بیشترین نوبت چاپ، کتاب‌های «دا» «دختر شینا»، «سلام بر ابراهیم»، «نورالدین پسر ایران»، «فرمانده من»، «پایی که جا ماند»، «آن بیست و سه نفر»، «حکایت زمستان»، «ھاجر در انتظار»، «رفاقت به سبک تانک»، «آب هرگز نمی‌میرد»، «وقتی مهتاب گم شد» و «فرزندان ایرانیم» از دیگر صدرنشینان هستند.

نکته:
در این جدول، کتاب‌های «خاک‌ھای نرم کوشک: خاطرات خانواده و ھمرزمان شھيد» رده‌های اول و سوم، «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» رده‌های دوم همچنین چهارم تا سیزدهم، «دا» رده 14، «دختر شینا» رده‌های 15 تا 27 همچنین 29 و 31، «سلام بر ابراهیم» رده‌های 28 و 30 همچنین 32 تا 36 و ...، «فرمانده من» رده‌های 37 و 40، «نورالدین پسر ایران» رده 40، «پایی که جا ماند» رده‌های 44 و 46، «آن بیست و سه نفر» رده‌ 50 همچنین 53 تا 57 و ...، «هاجر در انتظار» رده‌های 62، 63 و 65، «رفاقت به سبک تانک» رده 64 همچنین رده‌های 66 تا 71، «آب هرگز نمی‌میرد» رده‌های 72 و 76، «وقتی مهتاب گم شد» رده‌های 73 تا 75 و ... و کتاب «فرزندان ایرانیم» رده‌های 79 و 83 را به خود اختصاص داده‌اند.

تکرارها در جدول زیر نیامده و برخی از این 15 کتاب بازهم تا انتهای جدول، رده‌های دیگری را از آن خود کرده‌اند.
 
 15 رکورد نخست کتاب‌های دفاع مقدس به ترتیب بیشترین نوبت چاپ
 
ردیف عنوان پدیدآورنده ناشر سال تعداد صفحه شمارگان نوبت چاپ
1 خاک‌ھای نرم کوشک سعيد عاکف ﻣﻠک اﻋﻈﻢ 96 272 3000 212
2 من زنده‌ام:خاطرات دوران اسارت  معصومه آباد بروج 97 552 2000 212
3 دا سيده اعظم حسينی  ﺳﻮره ﻣﻬﺮ 96 808 5000 156
4 دختر شينا بهناز ضرابی‌زاده سوره مهر 97 264 2500 88
5 سلام بر ابراھيم گروه فرھنگی شهيد ابراھيم ھادی ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی 96 256 10000 72
6 فرمانده من جمعی از نویسندگان سوره مهر 97 104 2500 67
7 نورالدين پسر ايران  معصومه سپهری سوره مهر 97 698 2500 66
8 پايی که جاماند ناصر حسينی‌پور  سوره مهر 96 804 2500 62
9 آن بيست و سه نفر  احمد يوسف‌زاده  سوره مهر 97 406 2500 58
10 حکايت زمستان  سعيد عاکف ملک اعظم 96 264 3000 57
11 ھاجر در انتظار  سعید عاکف ملک اعظم 96 72 2200 44
12 رفاقت به سبک تانک داوود امیریان سوره مهر 96 104 2500 43
13 آب ھرگز نمی‌ميرد  حمید حسام ﺻﺮﻳﺮ  96 652 1000 32
14  وقتی مهتاب گم شد: خاطرات علی خوش‌لفظ  حمید حسام سوره مهر 97 656 2500 31
15 فرزندان ايرانيم (داستان طنز)  داوود امیریان سوره مهر 97 188 2220 27
 
اما بر اساس آمار موسسه خانه کتاب در یک سال گذشته، بیشترین شمارگان برای یک چاپ در حوزه دفاع مقدس متعلق به  «سی و هشتمین روایت» اثر علی نور علی‌وند است. این کتاب را نشر پایتخت در کرج با شمارگان 100 هزار نسخه‌ای منتشر کرده است. گویا شمارگان بالای این کتاب بی‌ربط با مسابقه کتابخوانی با موضوع آن نیست. 
همچنین در جدول کتاب‌های دفاع مقدس براساس بالاترین شمارگان نیز پس از کتاب «سی و هشتمین روایت»، به ترتیب کتاب‌های «سلام بر ابراهیم»، «یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی»، «وصیت‌نامه کامل شهداء استان لرستان»، «دایرة‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق»، «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس»، «زندگی با فرمانده»، «حاج قاسم»، «برونسی»، «همت»، «بروجردی»، «پرستوی آذرین»، «موقعیت فرشته‌ها»، «زيارت با معرفت» و «سرو در بند» قرار دارند.

نکته:

در این جدول، کتاب‌های «سی و ھشتمين روايت» رده نخست، «سلام بر ابراهیم» رده‌های دوم تا ششم و هشتم تا هجدهم و ...، «يادمان سردار سرلشکر شھيد علی ھاشمی» رده هفتم، «وصيت‌نامه کامل شھداء استان لرستان» رده 19، «دايره‌المعارف مصور تاريخ جنگ ايران و عراق» رده 21، «آشنايی با علوم و معارف دفاع مقدس» رده 25، «زندگی با فرمانده» رده 27، «حاج قاسم» رده 28، «برونسی» رده‌های 29 و 32، «همت» رده 30، «بروجردی» رده 31 و کتاب‌های «پرستوی آذرین»، «موقعیت فرشته‌ها»، «زيارت با معرفت» و «سرو در بند» به ترتیب رده‌های 33 تا 36 را به خود اختصاص داده‌اند. 

تکرارها در جدول زیر نیامده و برخی از این 15 کتاب بازهم تا انتهای جدول، رده‌های دیگری را از آن خود کرده‌اند.


 
15 رکورد نخست کتاب‌های دفاع مقدس به ترتیب بیشترین شمارگان
 
ردیف عنوان پدیدآورنده ناشر سال  تعداد صفحه شمارگان  نوبت چاپ
1  سی و ھشتمين روايت  علی نورعلی وند  پایتخت 97 138 100000 1
2 سلام بر ابراھيم گروه فرھنگی شهید ابراھيم  ھادی ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی 96 256 20000 52
3 يادمان سردار سرلشکر شهید علی ھاشمی  سيدمحمد دشت بزرگ  نیلوفران 96 32 10000 5
4 وصيت‌نامه  شهدا  لرستان کيانوش کيانی ھفت لنگ شاهد
 
96 832 10000 1
5  دايره‌المعارف مصور تاريخ جنگ ايران و عراق  جعفر شيرعلی نيا سایان 96 632 8000 5
6 آشنايی با علوم و معارف دفاع مقدس 
 
مجتبی شربتی، ھادی مرادپيری
 
 ﺳﻤﺖ 97 256 7000 19
7 زندگی با فرمانده علی اکبری مزدآبادی ﻳﺎ زﻫﺮا (س) 96 164 5000 4
8 حاج قاسم علی اکبری مزدآبادی یا زهرا (س) 96 168 5000 17
9 برونسی علی اکبری یا زهرا (س) 96 32 5000 5
10 همت محمدعلی صمدی یا زهرا (س) 96 28 5000 5
11 بروجردی محمدعلی صمدی یا زهرا (س) 96 32 5000 4
12 پرستوی آذرین پرستو علی‌عسگر نجاد سفیران طلائیه 96 104 5000 1
13 موقعیت فرشته‌ها نویسنده:محمدرضا ناصری
گردآورنده: جعفر براتی
سفیران طلائیه 96 80 5000 1
14 زيارت با معرفت  سعید جلایی سفیران طلائیه 96 72 5000 1
15  سرو دربند     ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی 96 152 5000 1

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده