«لیلا وهابی اصل»؛
«لیلا وهابی اصل» پژوهشی را انجام داده تا رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان را بررسی کند و دریابد آیا تفاوتی در این رابطه بین دانشجویان عادی و شاهد وجود دارد یا خیر.


به گزارش نوید شاهد؛ پایان‌نامه‌ای با عنوان «بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان شاهد و غیر شاهد» با راهنمایی‌های استاد «دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد» توسط پژوهشگر «لیلا وهابی اصل» در سال تحصیلی (81-80) تالیف شده است. این پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی، رشته روانشناسی گرایش کودکان استثنائی از دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی انجام شده است.


«بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان شاهد و غیر شاهد»

این پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول؛ کلیات تحقیق، فصل دوم؛ پیشینه پژوهش، فصل سوم؛ روش پژوهش، فصل چهارم؛ توصیف و تحلیل داده‌ها و فصل پنجم؛ نتایج پژوهش.

چکیده؛

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان است و پی بردن به این موضوع که آیا بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی رابطه‌ای وجود دارد یا نه؟ آیا تفاوتی در این رابطه بین دانشجویان عادی و شاهد وجود دارد؟

برای این منظور تعداد 100 نفر دانشجویان دختر رشته روان‌شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و 100 نفر از دانشجویان دختر رشته روان‌شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه شاهد از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس آزمون 29 سوالی «هرمنس» توسط محقق بر روی این گروه اجرا شد و برای پردازش اطلاعات جمع‌آوری شده، ابتدا نمرات خام هر آزمونی محاسبه شد، سپس این نمرات با میانگین معدل دانشجویان در یک جدول تنظیم شد و سپس با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، قوت و ضعف همبستگی سنجیده شد و با استفاده از فرمول T فیشر، آزمون شد و همچنین با فرمول t بین انگیزش هر دو گروه و پیشرفت تحصیلی هر دو گروه مقایسه به عمل آمد.

انجام پایان‌نامه مذکور، با محدودیت‌هایی هم همراه بود از جمله: 1. عدم امکان انتخاب تصادفی، 2. کم بودن حجم نمونه، 3. عدم کنترل عوامل مانند هوش، استعداد، عوامل خانوادگی، اقتصادی و ... که بر روی پیشرفت تحصیلی تاثیر می‌گذارند و 4. احتمال دارد تعدادی از دانشجویان به سوال‌های پرسشنامه درست پاسخ نداده باشند و یا اینکه معدل واقعی خود را ذکر نکرده باشند.

علاقمندان می‌توانند در مرکز کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت واقع در خیابان طالقانی، خیابان ملک‌الشعرای بهار، ساختمان معاونت فرهنگی بنیاد شهید، به این پایان‌نامه دسترسی داشته باشند.

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده