در اين مقاله به نقد و بررسي ادبيات نمايشي دفاع مقدس با تاکيد بر جايگاه زن در شش نمايشنامه شاخص از اين جريان هنري معاصر ايران خواهيم پرداخت. با آن که دفاع مقدس ملت ايران بدون هيچ گونه تمايز جنسيتي، زنان و مردان را درگير خود ساخته بود، اما جايگاه زنان در نمايشنامه هاي دفاع مقدس متزلزل و ميزان تاثيرگذاري آنان در زندگي فردي و اجتماعي در دنياي متن آثار نمايشي، کم اهميت تصوير شده است.
جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي

نویسندگان:  حامدسقايان مهدي, مطهري سيدميثم
 
 
 
چکیده:


نظريه فمينيسم به عنوان يکي از نظريه هاي مطرح عصر حاضر، تلاش دارد مطالعات جهان پيرامون خود را در معرض پرسشي اساسي قرار دهد: «درباره زنان چه مي دانيم؟» از درون اين پرسش سوال هاي مهم ديگري مطرح مي شود: موقعيت زنان چگونه است؟ و زنان در اين موقعيت ها، چه تاثيري دارند و چه مي کنند؟ در اين مقاله به نقد و بررسي ادبيات نمايشي دفاع مقدس با تاکيد بر جايگاه زن در شش نمايشنامه شاخص از اين جريان هنري معاصر ايران خواهيم پرداخت. با آن که دفاع مقدس ملت ايران بدون هيچ گونه تمايز جنسيتي، زنان و مردان را درگير خود ساخته بود، اما جايگاه زنان در نمايشنامه هاي دفاع مقدس متزلزل و ميزان تاثيرگذاري آنان در زندگي فردي و اجتماعي در دنياي متن آثار نمايشي، کم اهميت تصوير شده است. تحليل کارنامه سي ساله ادبيات نمايشي دفاع مقدس چه از نظر کمي و چه از نظر کيفي، بر اساس روي کردهاي ليبرال فمينيسم تا فمينيسم اسلامي، نشان مي دهد اين آثار نتوانسته اند بازتاب دهنده جايگاه واقعي زن و نقش غيرقابل انکار او در دوران جنگ و پس از آن، باشند.
 
كليد واژه: نظريه فمينيسم، تئاتر دفاع مقدس، ادبيات نمايشي، جايگاه زن

دریافت متن کامل مقاله جايگاه زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس از ديد نظريه فمينيستي
 
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده