دوشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۶
شیار 143 ازجمله رمان های موفق ادبیات داستانی دفاع مقدّس است که علی رغم محبوبیت و نیز موفقیت در جشنواره های دفاع مقدّس و باوجود اقبال مخاطبان نقد و تحلیل چندانی دربارۀ آن به عمل نیامده است
بررسی شیوه روایت حدیث نفس در رمان شیار 143


پژوهشگران: شیلان اویهنگی، سید محسن حسینی

چکیده

شیار 143 ازجمله رمان های موفق ادبیات داستانی دفاع مقدّس است که علی رغم محبوبیت و نیز موفقیت در جشنواره های دفاع مقدّس و باوجود اقبال مخاطبان نقد و تحلیل چندانی دربارۀ آن به عمل نیامده است. طی این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی شیوه روایت حدیث نفس در این رمان صورت گرفت، مشخص شد اگرچه بخش عمده ای از رمان به شیوه دانای کل روایت شده است فصول مهمی از آن _به خصوص فصول آخر که اتفاقاً نقطه اوج داستان نیز محسوب می شود_ به شیوه تک گویی و حدیث نفس نگاشته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این نکته است که این شیوه از روایت، در پیشبرد روند داستان، پرده برداشتن از افکار، عواطف و احساسات شخصیت ها و برانگیختن حس همدردی و همراهی خواننده با آن تأثیر بسزایی داشته است. گذشته از این طی پژوهش و مقایسه گونه ها و ویرایش های مختلف این داستان مشخص شد شیوه روایت این داستان طی سهم رحله از چشم سوم )اولین ویرایش( تا فیلم نامه شیار 143 )سومین ویرایش( به شیوه تک گویی و حدیث نفس نزدیک تر شده است.

کلیدواژه ها: تک گویی، شیار 143 ، ادبیات داستانی دفاع مقدس، حدیث نفس، نرگس آبیار.

دریافت کامل مقاله

بررسی شیوه روایت حدیث نفس در رمان شیار 143
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده