ویژه مطالعه جانبازان، همسران و والدین معظم شهدا
آیا با وضوی جبیره ای، برای مثال، با مسح پای جبیره ای می توان به عنوان امام جماعت نماز را اقامه کند؟
[206]  س -  آیا با وضوی جبیره ای، برای مثال، با مسح پای جبیره ای می توان به عنوان امام جماعت نماز را اقامه کند؟

گزید احکام رساله مصور جانبازان؛ احکام وضو (48) امامت جماعت با وضوی جبیره ای
اشكال ندارد. (1)

بهجت:
احتیاط واجب این است كه شخص سالم، به امام جماعتی كه جبیره دارد، اقتدا نكند. (2)

1. توضیح المسائل ده مرجع، م 1457 ؛ امام، تحریرالوسیلة، ج 1، ص 502 ، م 5 و العروةالوثقی مع تعلیقات،ج 1، شرائط إمام الجماعة، م 2؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1390 ؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، ص 266 ، م 808 و سایت، سوال ها و جواب ها، جبیره، س 1؛ صافی، هدایةالعباد، ج 1، ص 212 ، م 1248 ؛ مكارم، العروةالوثقی مع تعلیقات، ج 1، شرائط إمام الجماعة، م 2.
2. بهجت، وسیلةالنجاة، ج 1، ص 294 ، م 1066 .

رساله مصور جانبازان ؛ احکام و مسائل جانبازان مطابق با فتاوی هفت نفر از آیات عظام و مراجع گرانقدر، نشر شاهد. صفحه 211برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده