رضا
حاجي آبادي


عنوان لاتين ناشر: Hezareh Qoqnus
زمينه فعاليت:

شناسه شابك: 5657 , 8792 , 95270 ,
تاريخ تأسيس: 1382
مدير مسؤول: رضا حاجي آبادي
شماره پروانه: 6588
استان - شهرستان: تهران
پست الكترونيكي: nashr_1000@yahoo.com
نشاني پستي:
تلفن: 55624807 ، 09125110728
دورنگار: 55624807
نشاني اينترنتي: www.nashrehezare.ir
نامهاي ديگر ناشر:
هزاره ققنوس
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده