محمد قهرماني افشار و بهرام صمدي

چكيده: هدف كلي اين پژوهش، بررسي ميزان آگاهي اقشار مختلف جامعه از فرهنگ شهادت و شناخت عوامل مؤثر بر ايجاد و گسترش فرهنگ شهادت در بين آنان مي باشد. اين تحقيق از نوع پيمايشي بوده و جامعه ي آماري آن، كليه ي افراد 17 تا 60 ساله ي شهر اروميه را دربر مي گيرد كه 400 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده اند. برپايه ي نتايج به دست آمده، فرهنگ شهادت به 5 بعد تقسيم شده است كه عبارتند از:
ارزش هاي اخلاقي مرتبط با فرهنگ شهادت همانند گذشت و فداكاري، ساده زيستي و صداقت؛ نگرش به فرهنگ انقلابي مانند دفاع مقدس، بسيج، ولايت فقيه، رزمندگان اسلام و...؛ نگرش به شهادت و شهدا؛ ايثار و ازخودگذشتگي و در نهايت جهاد در راه خدا
نتايج تحقيق، هم چنين نشان دهنده ي نگرش مثبت مردم به فرهنگ انقلابي است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده