عيسي سينايي پارسا

چكيده: اين پژوهش، با هدف بررسي و شناسايي ابزارها و شيوه هاي موجود در سطح استان سمنان انجام شده و تعيين اولويت ابزارها و شيوه هاي احصا شده با روي كرد اثربخشيِ بيش تر، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را مورد توجه و تأكيد قرار داده است. تحقيق حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي مي باشد و جامعه ي آماري آن همه ي افراد بالاي 18 سال استان سمنان است كه در سال 1384 در يكي از شهرهاي اين استان اقامت داشته اند و تعداد 290 نفر از بين آنان به روش نمونه گيري تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برپايه ي نتايج به دست آمده، اثربخش ترين ابزار در مقوله ي ترويج فرهنگ شهادت، شبكه هاي تلويزيوني است كه از بين آن ها شبكه ي سراسري مهم ترين ابزار به شمار رفته است. اماكني نظير مساجد و فعاليت هايي چون برپايي جشنواره ها و مانند آن در مرتبه ي دوم، سيستم هاي چاپ و نشر در رتبه ي سوم و وسايل ارتباط مخابراتي نظير تلفن همراه و ارسال پيام هاي كوتاه در مرتبه ي چهارم اثربخشي قرار دارند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده