شهربانو مهيني

چكيده: اين تحقيق، با هدف بررسي و طبقه بندي موضوعي مفاهيم شهيد و شهادت و مفاهيم وابسته به آن در خطبه ها و نامه ها و كلمات قصار حضرت علي(ع) انجام شده و رهنمودهاي كلي براساس متون مذكور را جهت ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ارايه مي دهد. روش تحقيق از نوع توصيفي مي باشد و جامعه ي آماري شامل مجموعه ي مطالب نهج البلاغه است كه از بين آن ها آن دسته از خطبه ها، نامه ها و كلمات قصاري كه داراي مضامين مربوط به شهيد و شهادت مي باشد، انتخاب، طبقه بندي موضوعي، ترجمه، تحليل و تفسير شده است. برپايه ي نتايج به دست آمده، موضوع شهيد و شهادت در سخنان امام علي(ع) به شرح زير است:
شهادت در راه خدا، شهادت طلبي، ضرورت شهادت طلبي، خبر از فتنه ها و شهادت خويش، ترغيب و برانگيختن ياران براي جهاد و شهادت طلبي، ياد ياران شهيد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده