رضا شابهاري ـ محمدحسين عباسي ولدي

چكيده: اين تحقيق، به منظور شناخت ارتباط معنوي شهداي گران قدر با مفاهيم مربوط به امام زمان(عج)، وصاياي اين عزيزان را از نظر مفاهيم مربوط به امام عصر(عج) مورد بررسي قرار مي دهد. جامعه ي آماري اين تحقيق كه به روش تحليل محتوا انجام شده است، عبارت است از مجموعه اي بالغ بر 46 هزار وصيت نامه ي شهيد كه 709 وصيت نامه از بين آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده است. براي تجزيه و تحليل
داده ها، از آمار توصيفي شامل توزيع فراواني و درصد استفاده شده است. بر پايه ي نتايج به دست آمده:
1. در وصاياي شهدا به طور متوسط 2/5 مرتبه از مفاهيم امام زمان(عج) استفاده شده است.
2. در وصاياي شهدا به طور متوسط 2/3 مرتبه نام حضرت ذكر شده است.
3. در بيان 63/0 درصد از شهدا، بين اطاعت از ولايت فقيه و پيروي از ولايت حضرت حجت رابطه وجود دارد.
4. بررسي وصيت نامه هاي شهدا، رابطه ي بين انتظار فرج و خاستگاه شهادت طلبي را تأييد مي كند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده