فاطمه بيگي

چكيده: بررسي زمينه هاي ايجاد روحيه ي شهادت طلبي در جامعه ي معاصر ايران هدف اصلي اين پژوهش بوده كه با روش تحليل محتواي وصيت نامه هاي 28 دانشجوي شهيد سبزواري اجرا شده است. جامعه ي آماري اين تحقيق شامل وصيت نامه هاي شهداي مذكور بوده كه همه ي آن ها مورد بررسي قرارگرفته است. برپايه ي نتايج به دست آمده مضامين ذيل در زمينه ي روحيه ي شهادت طلبي در وصاياي شهدا وجود دارد:
1. تأسي به حركت امام حسين(ع) و اهداف ايشان در دفاع از امام، ولايت فقيه و اهداف انقلاب، 3/21 درصد.
2. اطاعت و حمايت از ولايت فقيه، انقلاب و عناصر مربوط به آن، 3/27 درصد.
3. تأييد انقلاب و اهداف و عناصر آن از جمله ولي فقيه از سوي امام عصر(عج)، 3/10 درصد.
4. استفاده از قرآن و مضامين آن در ذكر هدف حمايت از انقلاب، 6/28 درصد.
5. استفاده از ادعيه، 5/0 درصد.
6. اشاره به نقش هدايتگري امام و انقلاب در تغيير شرايط فرهنگي و فكري جوانان و جامعه در جهت مثبت، 6/5 درصد.
7. استفاده از واژه هايي چون: وطن، مليت و آزادي در بيان اهداف حضور در جبهه و مبارزه، 5/0 درصد
8. توصيه به لزوم نظارت بر مسؤولين نظام، 6/1 درصد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده