۰۹ : ۰۹  -  ۱۳۸۷ / ۰۷ /۰۸ - 2008 September 29

فطر چيدن ميوه هايي است كه از فطرت مي جوشد!
پايان نامه دوره ي ايثار و گذشت است . و با ايستادن در جايگاه نماز به ياد آوريد ايستادن در برابر پروردگارتان را.
درود بر فطر فطرت, سلام بر فطر ذكر و نيايش.
كه ميعادي در زمان است.
عضویت در خبرنامه
نام:
ایمیل:
* نظر: