نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

خاطره ای کوتاه از شهید واحد اطلاعات عملیات «محمدرضا زارع»

خاطره ای کوتاه از شهید واحد اطلاعات عملیات «محمدرضا زارع»

شهید محمدرضا زارع در یکم فروردین ماه 66 در منطقه دشمن مفقود گردید. خاطره ای کوتاه از این شهید واحد اطلاعات عملیات را با هم مرور می کنیم.
غریبانه های شهدای آزاده (11)؛ دو چشم بی سو

غریبانه های شهدای آزاده (11)؛ دو چشم بی سو

ترکش های بی رحم بینایی را از محمد گرفته بود. این گونه زندگی در اسارت برایش سخت بود. مخصوصاً وقتی دسته جمعی کتک می زدند، یک باره دستش از دست دوستان رها می شد. او می ماند و صدها ضربۀ کابلِ نادیده، که از هر سو می آمد.
بوی انتظار بیست و هفت ساله را به امید برگشت حسین تنفس می کنم

بوی انتظار بیست و هفت ساله را به امید برگشت حسین تنفس می کنم

روبه روی عکس حسین آقا نشسته ام و به خواب شب گذشته ام فکر می کنم: حسین آقا لباس دامادی اش را پوشیده بود. همراه با سیدی بزرگوار، در سرزمین وسیع و سرسبزی بود که کوه های مرتفع داشت.
غریبانه های شهدای آزاده (20)؛ حب الوطن!

غریبانه های شهدای آزاده (20)؛ حب الوطن!

حاج منصور ایمان و عمل را در خود جمع کرده، برای ما شده بود الگو. همان روز ششم مرداد 67 که نمایندگان صلیب سرخ که به اردوگاه الرمادیه 13 آمدند، برای ثبت نام اسرا و صدور کارت شناسایی، حال حاج منصور خیلی خراب بود.
یادواره ای از حاج احمد متوسلیان به روایت محسن کاظمینی

یادواره ای از حاج احمد متوسلیان به روایت محسن کاظمینی

مقام معظم رهبری آمده بودند مریوان. عراقی ها که این قضیه را فهمیده بودند، با هواپیماهایشان آمدند و «دزدلی» را بمباران کردند. ما هم آقا را برگرداندیم.
کرامات شهیدان؛(78) سه مهمان نوراني

کرامات شهیدان؛(78) سه مهمان نوراني

عصر يک روز گريه کردم و با عکس او حرف زدم و گفتم چرا ديگر به ما سري نمي زني؟ دل ما برايت تنگ شده است. شب دوباره خواب او را ديدم. از اتاقي خارج شد و به طرف من آمد. در خواب گلايه ام را به او تکرار کردم. گفت مهمان دارم. اين را گفت و دوباره به داخل همان اتاق برگشت.