زنان عاشورایی؛ «امسال هم بدون تو سالی جدید شد»

زنان عاشورایی؛ «امسال هم بدون تو سالی جدید شد»

عکس هایت آمد و آن چند خط من حالم خوب است
زمان گل سرخ؛ ای وارث ذوالفقار حیدر، بشتاب

زمان گل سرخ؛ ای وارث ذوالفقار حیدر، بشتاب

لبیک زنان، بحکم رهبر، برخیز برخیز، برادر، ای برادر، برخیز
زنان عاشورایی؛ از ذوالفقار خطبه زینب قلم شود

زنان عاشورایی؛ از ذوالفقار خطبه زینب قلم شود

زینب که رو به هر چه غم آغوش می کشد / داغ هزار طایفه بر دوش می کشد
زنان عاشورایی؛ در نینوای عشق، بخوان شعر تازه ای

زنان عاشورایی؛ در نینوای عشق، بخوان شعر تازه ای

شعری بخوان که کاخ ستم را تکان دهی باید خروش زینبی ات را نشان دهی
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «منتظر باشید بت‌ها یک نفر خواهد رسید»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «منتظر باشید بت‌ها یک نفر خواهد رسید»

منتظر باشید بت‌ها یک نفر خواهد رسید / از تبار بت‌شکن‌ها با تبر خواهد رسید / زیر پای کینه‌ی آل ستم له می‌شوند
صفحه  از ۴۲
Histats.com START (aync) Histats.com END