نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «خون دل خورده از این قوم عنود»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «خون دل خورده از این قوم عنود»

ای خدای حرم و بود و نبود / خانه‌ات محرم اسرار وجود / در حریم و حرمت آل سعود / شعله افروخته از آتش و دود
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «لبیک‌گو به ‌سوی شهادت شتافتند»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «لبیک‌گو به ‌سوی شهادت شتافتند»

در ده‌هزار حنجره لحن صدا یکی است / نفرین به بت‌پرستی مردم! خدا یکی است / «انی مهاجر» سخن آخر تو بود
پرنده شد

پرنده شد

پنجره به پنجره تمام شهر / دیده ­بان جنگ بود
یک آسمان پروانه

یک آسمان پروانه

یک قاب عکس کهنه دارد / از عکس بابا در جوانی / می­گوید او پیش خداوند / دارد بهشت جاودانی
مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «به خون خضاب شدن سرنوشت عاشق‌هاست»

مجموعه اشعار برگزیده شعر منا؛ «به خون خضاب شدن سرنوشت عاشق‌هاست»

رسید اسب سپیدی ولی سوار نداشت / خبر حوالی عید آمد و بهار نداشت / به خون خضاب شدن سرنوشت عاشق‌هاست
عکسی به خانه آوردند

عکسی به خانه آوردند

خبر چه بود که آن را شبانه آوردند؟ / غمی بزرگ به این آشیانه آوردند
Histats.com START (aync) Histats.com END