نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اولين نماینده شهيد مجلس در دفاع مقدس كيست؟

اولين نماینده شهيد مجلس در دفاع مقدس كيست؟

يكي از كارهاي مهم و اساسي او از همان روزهاي اول، ايجاد هماهنگي بين ارتش و سپاه و نيروهاي داوطلب مردمي بود كه در منطقه حضور داشتند.
اولين نبرد بزرگ در سال اول جنگ

اولين نبرد بزرگ در سال اول جنگ

اولين نبرد بزرگ در سال اول جنگ، عمليات دزفول نام گرفت. اين عمليات در 23 مهر ماه سال 1359 توسط ارتش در منطقه نادري دزفول صورت گرفت .
اولين سرود پيروزي خرمشهر

اولين سرود پيروزي خرمشهر

اولين سرود پيروزي خرمشهر توسط هنرمند نام آشنا جمشيد جم در تاريخ سوم خرداد سال 1361 خوانده شد.
اولين صبح آزادي خرمشهر

اولين صبح آزادي خرمشهر

يكي از آرزوهاي بزرگ شهيد رجايي اين بود كه اين چنين روز بزرگي را به چشم خود ببيند.
۱