نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

"شهید" پیرو می خواهد

برادر شهید «اکبر صفری» می گوید: به خانه یکی از شهدا رفتیم من با پدر شهید کمی از خاطرات پسرش صحبت کردیم و گریه کردیم، در راه برگشت به من گفت: شهید گریه نمی خواهد، شهید پیرو و ادامه دهنده راه می خواهد.
مداح کربلای پنج شهید

مداح کربلای پنج شهید "داودیان"

خانواده شهید "شعبانعلی داودیان" روایت می کند: «او در منطقه مداحی می کرد و هنوز هم نوارهایش موجود است.»
ایمان به خدا

ایمان به خدا

شهید «سعید عزیزی» در مناجات خود اینچنین می نویسد: «روز قيامت که برپا می شود مجرمان در ناميدی و غم و اندوه فرو می روند عجبا! چرا ايمان نياوردم خدايا مرا بازگردان». در ادامه متن کامل مناجات شهید را می خوانید.
نخبگان شاهد و ایثارگر می توانند الگوسازی کنند

نخبگان شاهد و ایثارگر می توانند الگوسازی کنند

همسر شهید «حاج داود توکلی تبار» می گوید: نخبگان شاهد و ایثارگر با حضور در محافل ایثار و شهادت و جامعه ایثارگری می توانند الگو سازی کنند تا از طرفی جامعه بداند وقتی همسرانمان برای دفاع از وطن رفتند ما هم در ادامه مسیر تعالی حرکت کردیم.
نخبگان شاهد و ایثارگر از دستاوردهای چهل ساله انقلاب دفاع می کنند

نخبگان شاهد و ایثارگر از دستاوردهای چهل ساله انقلاب دفاع می کنند

دکتر سارا آهنگر، مدیرکل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری تهران متولد تیر ماه 1362 فرزند شهید عالی قدر «عبدالله آهنگر» از نخبگان شاهد و ایثارگر استان تهران، مخترع «کیت های مخابراتی» و مألف دو کتاب است.
خواب شهادت

خواب شهادت

پدر شهید «ابوالفضل امینی راد» می گوید: دو شب قبل از شهادتم پسرم خوابش را دیده بودم و آرام و قرار نداشتم منتظر برگشت علی بودم چون دوستانش از منطقه آمده بودند