نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

سلام به ارباش کرد و شهادتین را خواند

سلام به ارباش کرد و شهادتین را خواند

در عملیات کربلای پنج، در بحبوحه عملیات، من زودتر از جعفر برای آوردن مهمات به عقبه تیپ رفته بودم. نزدیک ظهر جعفر هم آمد. هنوز تعداد زیادی از سنگر دور نشده بود که صدای خمپاره شنیده شد و چند نفری که در سنگر بودیم، دویدیم بیرون دیدم ترکش خمپاره سر جعفر را برده بود و جعفر غرق در خون بود. آمدیم بالای سرش چشمش نیمه باز بود. در حال گفتن شهادتین بود. و در آخر هم سلامی به اربابش ابی عبدالله داد و جان به جان آفرین تسلیم شد.
اسناد فرهنگی/ سرودهای شهید «احمد آقامحمدی»

اسناد فرهنگی/ سرودهای شهید «احمد آقامحمدی»

به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو *** بپای گل منشین آنقدر که خار شوی*** از دیده برفت و خود ز دل نیز رود *** از دل برود هر آنچه از دیده برفت*** نامه سهل است نوشتن به تو لیکن ترسم *** که تو آن نامه نخوانی که در آن نام من است...
پیروزی قطعی با ماست

پیروزی قطعی با ماست

برادر جان به طور واضح بگویم که مرگ و زندگی در میان است. اگر سعادت شهادت را داشتیم باز پیروزیم و اگر این سعادت را نداشتیم باز پیروزیم زیرا که حقیم و حق همیشه پیروزی است. اصلاً ناراحت نباشید. به امید پیروزی و دیدار با شما. دعا شما پشت سر ما.
شهادت چیست؟

شهادت چیست؟

شهید «جعفر ذاکری» در سرودهایش چنین می نگارد؛ شهد شهادت چشید در ره جانان شهید *** چون رخ جانان بدید سیر شد از جان شهید *** دست ز جان شست و شد عازم میدان عشق *** تا که دهد پاسخ پیرجماران شهید *** مرشد پیرش چو گفت وقت جهاد است و جنگ *** بی خبر از خویش شد عازم میدان شهید ***در حقیقت چو تافت از بر حق بر دلش *** از من خود دل برید و خندان شهید
تا آخرین لحظه زمزمه می کرد؛ برای سنگر اسلام کار کنید

تا آخرین لحظه زمزمه می کرد؛ برای سنگر اسلام کار کنید

حمید تا لحظه ی آخر دیگر اعضای خانواده را نیز از یاد نبرده بود؛ به برادرش که مشغول تعلیم و تربیت نسل آینده بود سفارش کرد که: «برادر جان! تو هم در سنگری! من هم در سنگری دیگر می جنگم؛ اما وظیفه ی تو از وظیفه ی من سنگین تر است. پس خوب برای اسلام کار کن. تو می توانی نسل آینده ایران را طوری تربیت کنی تا جامعه اسلامی فردا را بسازید...»
معرفی نخبه ایثارگر «حسینعلی اسفندیار» شهرستان دماوند

معرفی نخبه ایثارگر «حسینعلی اسفندیار» شهرستان دماوند

آقای «حسینعلی اسفندیار»؛ استاد برجسته خوشنویسی، کسب مدارک فوق ممتاز در رشته خطاطی، نفر اول مسابقات خوشنویسی ایثارگران، کسب چندین مقام استانی و کشوری در مسابقات خطاطی در رشته های شکسته و نستعلیق و...، ارائه آثار فاخر خوشنویسی در 11 نمایشگاه بین المللی قرآن