نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

از قول من به همکارانم بگوئید در ساختن فرزندان این کشور از هیچ کوششی دریغ نورزند

از قول من به همکارانم بگوئید در ساختن فرزندان این کشور از هیچ کوششی دریغ نورزند

شهید «سیدمحمدرضا طیبی تفرشی» در وصیت نامه اش می نگارد؛ یکسال در سنگر کلاس به تعلیم دادن پرداختم یکسال پشت جبهه بودم و چند ماهی هم در جبهه از قول من به همکارانم بگوئید که در ساختن فرزندان این کشور از هیچ کوششی دریغ نورزند از خدا میخواهم توفیق پاسداری از اسلام را به ما عطا کند.
پاسدار خون هزاران شهید و معلول و جانباز باشید

پاسدار خون هزاران شهید و معلول و جانباز باشید

ما پاسدار خون هزاران هزار شهید و معلول و جانباز باشیم و انشاالله این انقلاب را همانطور که امام عزیزمان فرمودند باید به صاحب اصلیش آقا امام زمان تحویل بدهیم.
من هر زمان که فرزندان شهدا را می بینم احساس شرمندگی می کنم

من هر زمان که فرزندان شهدا را می بینم احساس شرمندگی می کنم

مادرجان برای من اشک مریز چرا که پسرت به خانه نو رفته به مهمانی خدا رفته وقتی که به بهشت زهرا می روم و می بینم که تمام رفقایم زیر خاک خوابیده اند شرمنده ام که من اینجا هستم، من هر وقت که دو فرزند شهید ناصر پرتو لاله را می بینم خیلی احساس شرمندگی می کنم.
اندازه یک پلک زدن هم خدا را  فراموش نکنید

اندازه یک پلک زدن هم خدا را فراموش نکنید

«شهید حسن حسن زاده» در وصیت نامه اش می نگارد؛ زندگی در پول و خودخواهی خلاصه نشده است خودخواهی را باید از ریشه در وجودتان نابود کنید و پولی را که دارید در راه خدا استفاده کنید کاری که انجام میدهید هر چند در نظر کوچک و بی ارزش بشمار آید برای رضای او انجام دهید.
با همکاری و وحدت از مشکلات دنیوی گذر کنید

با همکاری و وحدت از مشکلات دنیوی گذر کنید

«شهید جعفر توفیقی» در وصیت نامه اش می نگارد؛ جهت هر گونه سختی و مشکلات کمبود و خیلی از نارسائیهای دیگر به هیچ صورت این سختی ها از بین نمی رود مگر با همکاری و وحدت و کمک و همیاری با دولت سخت کوش جمهوری اسلامی ایران.
حفظ «حجاب» یکی از مهمترین نکته در وصیت نامه شهدا

حفظ «حجاب» یکی از مهمترین نکته در وصیت نامه شهدا

شهید «حسن قره بیگلو» در وصیت نامه اش می نگارد؛ خواهران عزیزم از شما می خواهم زینب وار صبور باشید و با حجاب خود مشت محکمی بر دهان صدامیان بزنید.