به تنها آرزویش رسید

به تنها آرزویش رسید

خدا می داند همه اش به عشق او زنده بودم وپیشش رفتم
او کویر عطشناک اندیشه اش را با زلال ذکر حق وکلام محبین حق سیراب کرد

او کویر عطشناک اندیشه اش را با زلال ذکر حق وکلام محبین حق سیراب کرد

از همان اوایل کودکی شاگرد مکتب انسان ساز قرآن وکلام ائمه اطهارعلیم السلام شدوسالهای سال را باعلاقه تمام در کلاسهای قرآن ، عقاید،وجلسات مذهبی گذراند
Histats.com START (aync) Histats.com END