نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

معرفی کتاب سپیدار عشق ازشهید امیر سفیداری

معرفی کتاب سپیدار عشق ازشهید امیر سفیداری

این نخستین بار نیست که نبض قلم برای شهدا روی کاغذ می تپد وبی شک آخرین بار هم نخواهد بود.تا زمانی که خون در کالبد جسم در غلیان است،ذهن حیاتش را مدیون مردانی است که هفت شهر عشق را دریک پلک بر هم زدن در نور دیدند.
« شمیم عاشقی» یادنامه ای برای شهدای شهرستان ملارد

« شمیم عاشقی» یادنامه ای برای شهدای شهرستان ملارد

حفظ اسناد شهدا یک حافظه ی تاریخی ومیراث معنوی است
معرفی کتاب شقایق های عاشق

معرفی کتاب شقایق های عاشق

بشردر مسیر تکامل خود مدارج ومراحلی را برای رسیدن به محسنات وصفات حمیده طی می کند;یعنی برای گریز از زمین گیر شدن ورهایی از بندهای زمینی در پی کسب زیبایی وشکوفا کردن استعدادهای بالقوه خویش فطرتا نیازهایی را درخود احساس می کند.
Histats.com START (aync) Histats.com END