نوید شاهد|پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت

دستاوردهاي هوانيروز در عمليات والفجر8

دستاوردهاي هوانيروز در عمليات والفجر8

دست آوردهاي هوانيروز در عمليات والفجر8 را ابتدا بايد در گزارش هاي روزانه تيم ها پس از اجراي هر پرواز عملياتي، و سپس در گزارش هاي نوبه اي گروه هاي مستقر در مناطق عملياتي خواند که در نهايت به صورت کلي جمع بندي و به ستاد هوانيروز و نيرو گزارش مي گرديد.
پنجم مرداد سالگــرد عمليات غـــرور آفرين مرصــاد

پنجم مرداد سالگــرد عمليات غـــرور آفرين مرصــاد

همزمان با اوجگيري نهضت اسلامي ايران و پيروزي آن در سال1357 ، سازمان به اصطلاح مجاهدين خلق با اين اعتقاد که نظام مقدس جمهوري اسلامي نظامي مرتجع است و با بزرگ جلوه دادن خطر ارتجاع ، مبارزه عليه انقلاب اسلامي و برنامه ريزي جهت به دست گرفتن حکومت را آغاز کرد.
تهدیدهای پیش روی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت

تهدیدهای پیش روی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت

در نوشتار حاضر، سعي بر آن است تا با بيان تهديدهای موجود بر سر راه تاريخ شفاهي ايثار و شهادت ـ كه برخي از اين معضلات مشكلي مشترك در كل تاريخ شفاهي ایران است ـ در پي شناسايي و رفع موانع براي رسيدن به نقطه‌ی مطلوب با هدف چگونگی ثبت و ترويج صحیح و علمی فرهنگ ايثار و شهادت در حوزه‌ی تاريخ شفاهی باشيم.
تاریخ شفاهی دفاع مقدس در عرصه‌ی ایثار و شهادت

تاریخ شفاهی دفاع مقدس در عرصه‌ی ایثار و شهادت

در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي جايگاه تاریخی جنگ ايران و عراق، علل نياز به تاريخ شفاهي و بازگويي اهداف فرهنگ شفاهي به كاركردها و تأثيرات تاريخ شفاهي، آسيب‌هايي كه در حوزه‌ی فردي و ساختاري (تخصصي و محيطي) وجود دارد، می‌پردازیم تا مشخص شود که چرا باید مسئولان برای صیانت از سلامت این داشته‌ي مهم تاریخی اقدامات جدی انجام دهند.
تاریخ شفاهی دفاع مقدس در عرصه‌ی ایثار و شهادت

تاریخ شفاهی دفاع مقدس در عرصه‌ی ایثار و شهادت

در اين مقاله ضمن بررسي اجمالي جايگاه تاریخی جنگ ايران و عراق، علل نياز به تاريخ شفاهي و بازگويي اهداف فرهنگ شفاهي به كاركردها و تأثيرات تاريخ شفاهي، آسيب‌هايي كه در حوزه‌ی فردي و ساختاري (تخصصي و محيطي) وجود دارد، می‌پردازیم تا مشخص شود که چرا باید مسئولان برای صیانت از سلامت این داشته‌ي مهم تاریخی اقدامات جدی انجام دهند.
اهمیت توجه به رویکرد فکری و اجتماعی راویان در برخورد با فرهنگ ایثار و شهادت

اهمیت توجه به رویکرد فکری و اجتماعی راویان در برخورد با فرهنگ ایثار و شهادت

مقاله‌ی ذیل با توجه به اهداف همایش، یعنی تبیین و بازشناسی نقش و نسبت تاریخ شفاهی در ثبت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین بازیابی و بازشناسی اولویت‌های تاریخ شفاهی در حوزه‌ی ایثار و شهادت، قصد دارد نکات مرتبط با ضرورت‌ها ، تهدیدها و آسیب‌شناسی تاریخ شفاهی ایثار و شهادت به بحث بگذارد.
Histats.com START (aync) Histats.com END