نوید شاهد| پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

گفتاری در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت

گفتاری در ادبیات جنگ و ادبیات مقاومت

ادبیات مقاوت تلاش دارد ریشهء لغزشها و تهدیدات را پیدا کند و بشناساند؛ ادبیاتی که نشاندهندهء وجدان بیدار در برابر خشونت و... «ادبیات مقابله»، «ادبیات انقلابی» دشمنان و بازگرداندن حقوق انسانی است.
بررسی ساختار داستان های کوتاه جنگ

بررسی ساختار داستان های کوتاه جنگ

دفاع هشت ساله ملت ما در مقابله با کشور گشایی های نظام استبدادی عراق، از جمله رویدادهایی است که تمامی شئونات اجتماعی کشور ما را تحت تأثیر قرار داده و خود، یک دوره مهم در صفحات تاریخ این ملت محسوب می شود.

آیا توجیه و دلایل نظامی برای ورود نیروی های ایران به خاک عراق وجود داشت؟

بله؛ ایران با محاسبه و بررسی ملاک های نظامی نیز، موظف و بلکه مجبور بود به جنگ ادامه دهد. در توضیح این اجبار، همان طور که گفته شد، پس از فتح خرمشهر هیچ گونه پیشنهادی برای صلح از هیچ مجمع رسمی و بین المللی ارائه نشد و پیشنهاد ها تنها در حد آتش بس بود.
رابطه ادبیات و جنگ در طول تاریخ

رابطه ادبیات و جنگ در طول تاریخ

عرصه زندگی انسان هیچگاه از مبارزه و کشمکش و جنگ خالی نبوده است و هرگز نیز نخواهد بود. این مبارزه که در اصل برای ادامه و بقای حیات است در حقیقت با نخستین تقلا و گریه او از بدو تولد – در اثر گرسنگی، درد یا رنج – آغاز می شود و سپس در طول سالیان بعد زندگی برای احقاق یا اثبات حقانیت خود، در اشکال و صورت های مختلف ادامه می یابد
بررسی موضوعات، مضامین و قالب های شعر جنگ

بررسی موضوعات، مضامین و قالب های شعر جنگ

در اين مقاله سعي شده است انعكاس تحولات ناشي از جنگ بر موضوعات، مضامين و قالب‌هاي شعر اين دوره ارزيابي شود.
زن در داستان های جنگ

زن در داستان های جنگ

موضوعات جنگ هشت ساله ایران و عراق لزوما حوادث واقع شده در جبهه های نبرد نبود و نیست. موضوعاتی مانند بمباران ها، اسارت ها، وضعیت اجتماعی پشت جبهه و... نیز موضوعات مرتبط با جنگ هستند.
۱