نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

عقيده به «خدا» در اديان مختلف

عقيده به «خدا» در اديان مختلف

البته در اديان آسمانی خدايی كه به پيغمبران، وحی فرستاده و مردم را به پرستش و معرفت خويش برانگيخته است، هميشه خدای يگانه، خالق و مدبّر كل عالم بوده و از هر گونه شرك و تجسم و تصورات افسانه ای به دور بوده است. اما متأسفانه...
تأثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان

تأثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد، بخشی از تأثیرات متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان را بررسی نماید.
جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

این پژوهش سعی‌دارد مهم‎ترین جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی را بر اساس کتاب ـ بررسی‌کند
زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فتّاحی

زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فتّاحی

در این مقاله با استفاده از مکتب­ آمریکایی ادبیّات تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر رمان«سیره شجاع» باکثیر و «عشق سالهای جنگ» حسین فتّاحی به تحلیل مقاومت­ های زنان مبارز و پایدار وتأثیرعشق در این پایداری به ویژه «سمیّه و نرگس» می پردازد.
تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر

تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر

در این مقاله، نخست به معرفی و تحلیل تصویر و انواع آن و اثرگذاری عاشورا از آغاز شعر دری تاکنون اشاره می شود و سپس به تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر و نتیجه مقاله می پردازیم.
تحلیل جامعه شناختی رباعی پایداری بعد از جنگ

تحلیل جامعه شناختی رباعی پایداری بعد از جنگ

در پژوهش حاضر، رباعیات پایداری دوران بعد از جنگ با عنوان «دوره حسرت و گذار »، ازنظر اجتماعی واکاوی و تحلیل می شود.