نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه شهید محمد فرومندی

زندگینامه شهید محمد فرومندی

محمّد فرومندى، دوّمين فرزند على، در خرداد ماه سال 1336 در محله قلعه‏ كريم اسفراين متولد شد. پدرش مردى زحمتكش و كشاورز بود كه نصف عمرش را به دامدارى و گله ‏دارى و آخر عمرش را به كارگرى در كارخانه پنبه ‏پاك ‏كنى(حاجی سراندار) گذرانده بود.
زندگینامه شهید محمد پارسا

زندگینامه شهید محمد پارسا

محمّد پارسا - سوّمين فرزند على ‏اكبر - در سال 1332 در شهرستان ايرانشهر به دنيا آمد. از همان آغاز رشد معنوى او در دامان پدرِ با فرهنگ و انديشمندش، صورت گرفت.

نگاهی به زندگی نامه شهید عبدالحسین صدر محمدی

شهید عبدالحسین صدرمحمدی بیست و هشتم مهر ماه 1362 در منطقه پنجوین عراق به شهادت رسید.
زندگی نامه شهید علیرضا مولایی

زندگی نامه شهید علیرضا مولایی

عليرضا مولايى فرزند "حمدالله" و "دلشاد اسكندرى" به سال 1344 شمسى در شهرستان مراغه به دنيا آمد. پدرش نظامى بود و زندگى نسبتاً مرفه ‏اى براى خانواده تدارك ديده بود.
زندگی نامه شهید مجتبى جهانى دشت بياض

زندگی نامه شهید مجتبى جهانى دشت بياض

مجتبى جهانى دشت بياض - دومين فرزند غلامرضا - در تاريخ نهم شهريور ماه سال 1344 در شهرستان مشهد متولد شد.
زندگی نامه سراسر معنویت شهید اکبر منصوری فرماندهى سپاه خدابنده و فرمانده گردان سلمان

زندگی نامه سراسر معنویت شهید اکبر منصوری فرماندهى سپاه خدابنده و فرمانده گردان سلمان

"اكبر منصورى" در خانواده‏ اى فقير ساكن در محله "نايب آقا" در زنجان به‏ دنيا آمد. او چهارمين و آخرين فرزند خانواده بود و يك برادر و دو خواهر داشت. مادرش خانم "خديجه يوسفى" براى كمك به معاش خانواده قاليبافى مى ‏كرد.