نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

زندگی نامه  و خاطرات شهید حمیدرضا قوهستانی

زندگی نامه و خاطرات شهید حمیدرضا قوهستانی

شهید حمیدرضا قوهستانی دوازدهم بهمن ماه 1370 در کوه های قمرچین شهر پیرانشهر به شهادت رسید.
نگاهی به زندگی و وصیت نامه شهید حسینقلی بلاغی اینالو

نگاهی به زندگی و وصیت نامه شهید حسینقلی بلاغی اینالو

بخشی از وصیت نامه شهید: ما باید خون بدهیم و شهید بدهیم تا اسلام عزیز با ظهور حضرت مهدی (عجل الله فرجه) پیروز شود
نگاهی به زندگینامه شهید حسین بردبار

نگاهی به زندگینامه شهید حسین بردبار

شهید حسین بردبار در بیست و ششم آبان ماه 1359 در جبهه سوسنگرد، بر اثر اصابت موشک به تانکش به شهادت رسید.
نگاهی بر زندگی نامه شهید جعفر میرزا زاده

نگاهی بر زندگی نامه شهید جعفر میرزا زاده

شهید جعفر میرزازاده در جبهه بر اثر مجروحیت زیاد جانباز 62 و نیم درصد شد و در پنجم بهمن ماه 1373 به دیدار معبودش شتافت.
فرازی بر زندگینامه شهید (مفقودالاثر) سید جعفر بردبار

فرازی بر زندگینامه شهید (مفقودالاثر) سید جعفر بردبار

شهید سید جعفر بردباردر عملیات بدر در تاریخ بیست و ششم اسفند ماه 1363 در درگیری با مزدوران بعثی در شرق دجله مفقودالاثر گردید.
نگاهی به زندگی و خاطرات شهید بهروز ابراهیمی

نگاهی به زندگی و خاطرات شهید بهروز ابراهیمی

شهید بهروز ابراهیمی در نوزدهم اردیبهشت ماه 1361 در جبهه جنوب، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.