ضرابی‌زاده:نوشتن زندگی شهید چیت سازیان آرزوی بزرگ زندگی‌ام بود

ضرابی‌زاده:نوشتن زندگی شهید چیت سازیان آرزوی بزرگ زندگی‌ام بود

نویسنده کتاب «دخترشینا» گفت: از سال‌ها قبل مشتاق وعلاقه‌مند به نوشتن خاطرات زندگی شهید چیت سازیان بودم و حتی این اواخر برایم به یک آرزوی بزرگ تبدیل شده بود.
Histats.com START (aync) Histats.com END