دفتر اول و دوم گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا ؛ «حجاب»

دفتر اول و دوم گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا ؛ «حجاب»

نويد شاهد : دفتر اول و دوم گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا با موضوع حجاب، با تنظيم و ويرايش"مهدي دادجو" توسط نشر شاهد در پنج فصل با عناوين لزوم حفظ حجاب ، حجاب حركت فاطمه گونه و زينب وار، حجاب مهم تر از خون شهدا، حجاب و پرورش و تربيت فرزندان، حجاب و مبارزه با منافق و استكبار و شياطين به چاپ رسيد.
Histats.com START (aync) Histats.com END