نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

موزه‌ زیر زمینی 24 متری، نمایشگاه آثار دفاع مقدس در خانه یک جانباز دزفولی

یک جانباز شهرستان دزفول و نویسنده کتاب‌هایی در حوزه دفاع مقدس، موزه‌ای را در زیرزمین خانه خود تشکیل داده که نمایشگر تجهیزات واقعی جنگ، ماکت برخی تجهیزات و عکس‌نوشته‌هایی از عملیات‌های دفاع مقدس است.